Rapporten

Guns, Debt and Corruption: Military spending and the EU crisis

April 2013 - Report published by TNI and Campagne tegen Wapenhandel. -- High levels of European military spending played a key role in the unfolding EU debt crisis. The report, Guns, Debt and Corruption: Military spending and the EU crisis, also demonstrates how military budgets across Europe have been largely protected, at a time of severe social cuts. With online infographics. lees meer »

Nederlandse wapenexportcijfers 2011

De Nederlandse wapenexport is in 2011 voor het tweede jaar op rij gedaald, naar 715 miljoen euro, het laagste niveau sinds 2004. Een belangrijke factor is het ontbreken van grote orders voor overtollig Defensiematerieel en voor nieuwbouw marineschepen. lees meer »

Security nieuwe lucratieve markt voor wapenindustrie

Amsterdam, 14 november 2012 -- Steeds vaker worden voor veiligheidsvraagstukken technologische oplossingen gekozen, aangedragen door het bedrijfsleven. Voor de wapenindustrie en nieuwe gespecialiseerde ondernemingen creëert dit een nieuwe lucratieve markt in tijden van slinkende defensiebudgetten. Het is de vraag of hiermee het belang van de samenleving gediend is, of vooral dat van de beveiligings- en wapenindustrie. Dat staat in het vandaag verschenen rapport van de Campagne tegen Wapenhandel 'Militarisering van security'. lees meer »

Pensioenfondsen beleggen meer in kernwapens - oktober 2012

Een overzicht van belangrijke kernwapengerelateerde bedrijven, met een korte beschrijving van enige van de betreffende activiteiten, en van Nederlandse pensioenfondsen die in deze ondernemingen beleggen. Sinds de laatste update van beleggingen, die we in maart 2012 maakten, beleggen Nederlandse pensioenfondsen fors meer in kernwapenbedrijven. lees meer »

Duurzame energie voor duurzame vrede - factsheet voor de VredesWeek

We worden steeds afhankelijker van olie uit onstabiele regio's, waar de oliewinning verbonden is met (gewapende) conflicten, repressie en mensenrechtenschendingen. Een snelle omslag naar duurzame energie heeft grote economische en geopolitieke voordelen voor Europa en neemt een bron van conflicten en mensenrechtenschendingen weg. lees meer »

Nederlandse export van dual-use goederen in kaart gebracht

Kamerleden moeten beter geïnformeerd worden over de export van zogeheten dual-use goederen – materiaal voor zowel militair als civiel gebruik, zoals sommige optische technologie. Dat stelt de Campagne tegen Wapenhandel in het rapport 'Nederlandse export van dual-use goederen in kaart gebracht (januari 2009 t/m juni 2011)'. lees meer »

Naar een restrictiever Europees wapenexportbeleid

In een korte paper roept de Campagne tegen Wapenhandel op tot een strenger Europees wapenexportbeleid. De afgelopen jaren is herhaaldelijk gebleken dat de huidige regelgeving ruimte geeft voor controversiële exporten naar mensenrechtenschenders, conflictgebieden en ontwikkelingslanden. De regering wil dit jaar samen met de andere EU lidstaten het Europees wapenexportbeleid evalueren. lees meer »

Persbericht: Alternatief jaarverslag wapengigant EADS gepubliceerd

Amsterdam 29 mei – Vandaag publiceert de Campagne tegen Wapenhandel een Alternatief Jaarverslag over de activiteiten van wapengigant EADS. Op de aandeelhoudersvergadering van EADS op 31 mei zullen hierover vragen worden gesteld. EADS maakt militaire transportvliegtuigen, helikopters, raketten, satellieten, onbemande vliegtuigen (z.g. drones) en gevechtsvliegtuigen. Bovendien bouwt EADS een nieuw type kernwapen. Bijna een kwart van de winst van lucht- en ruimtevaartbedrijf EADS komt uit wapenverkopen. lees meer »

Alternatief Jaarverslag EADS

De Campagne tegen Wapenhandel schreef ter gelegeheid van EADS' aandeelhoudersvergadering 2012 een Alternatief Jaarverslag over de activiteiten van deze wapengigant. EADS maakt militaire transportvliegtuigen, helikopters, raketten, satellieten, onbemande vliegtuigen (z.g. drones) en gevechtsvliegtuigen. Bovendien bouwt EADS een nieuw type kernwapen. lees meer »

Brochure Europa en de wapenhandel: van exportcontrole tot industriebeleid

De Europese strijdkrachten en de machtige wapenindustrie hebben een grote invloed op het Brusselse beleid. Mede door hun invloed is bijvoorbeeld in het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid opgenomen dat de EU streeft naar een versterking van de Europese defensie-industrie. lees meer »

Inhoud syndiceren