Rapporten

Analysis of Dutch arms exports 2006

The Netherlands strengthens its position as major arms exporter, with export licenses worth over one billion euro. There is clearly an increasing trend in Dutch arms exports over the past ten years, and especially the last four years. Sales of surplus defence material have played a key role in this trend. lees meer »

Wereldwijd leverbaar: de overheid als grootste wapenhandelaar - november 2007

Alleen al de afgelopen vier jaar verkocht de Nederlandse staat voor bijna anderhalf miljard euro aan overtollige wapens. Daarmee is de staat al enkele jaren zelf de grootste Nederlandse wapenexporteur. lees meer »

Wapenhandel en militaire samenwerking met Israel - september 2007

Israel is de belangrijkste bestemming voor doorvoer van wapens via Nederland, terwijl de regering officieel een terughoudend beleid voert. Door Mark Akkerman, met een voorwoord van Max Wieselmann, voorzitter van Een Ander Joods Geluid.  lees meer »

Arms trade and military cooperation with Israel - september 2007 - english summary

Mark Akkerman, October 2007 - Wapenhandel en militaire samenwerking met Israel - English summary Dutch policy on arms trade with Israel is ambiguous. On the one hand, there is a lees meer »

Project Butter Factory: Henk Slebos and the A.Q. Khan nuclear network - september 2007

The full story of Henk Slebos’s role in the A.Q Khan nuclear network and the failure of the Dutch non-proliferation policy. lees meer »

Rapport Pensioengeld voor Oorlogsgeweld - juli 2007

Ondanks alle recente commotie beleggen Nederlandse pensioenfondsen nog steeds miljarden euro’s in de wapenindustrie. Een overzicht van beleggingen, bedrijven en hun dubieuze praktijken. lees meer »

European reseach Export Credits and Arms Trade - juli 2007

European governments provide insurances for the export to economical of political instable countries. In a common research in 11 countries the European Network Against Arms Trade (ENAAT) exposes how all over Europe about one third of all export credits is used for military exports, often at the expense of other kinds of products. lees meer »

Financing misery with public money - May 2007

European Network Against Arms Trade (ENAAT) research into the financing of arms exports by governments through export credit agencies. Popular version. lees meer »

Nederland en de chemische wapens van Irak - mei 2007

Irak zet in de jaren '80 van de vorige eeuw veelvuldig chemische wapens in, zowel in de oorlog met Iran als tegen de eigen Koerdische bevolking. De grondstoffen voor deze wapens koopt het regime van Saddam Hoessein vooral van bedrijven in westerse landen. Ook Nederlandse bedrijven, met name Melchemie en KBS, zijn belangrijke leveranciers van dergelijke stoffen. lees meer »

Analyse Nederlandse wapenexportvergunningen 2005

Sinds 2004 plaatst de overheid maandelijkse overzichten op het internet van verleende exportvergunningen voor militaire goederen in het kader van het wapenexportbeleid. Dit is de eigenm analyse van de Campagne tegen Wapenhandel, met onder meer een reeks aanbevelingen om de rapportage te verbeteren. lees meer »

Inhoud syndiceren