1 augustus: Manifestatie Free Bradley Manning

Organisatie: Catholic Worker Amsterdam. Met spreker van Campagne tegen Wapenhandel

Op maandag 1 augustus om 12.00 u., als de sirenes loeien, willen we bij het Amerikaanse consulaat aan het Museumplein in Amsterdam stil staan bij het oorlogsleed in Irak en Afghanistan, onze zorg kenbaar maken over de groeiende inzet van drones op het slagveld en er met spandoeken, een petitie en het blazen op vele fluitjes voor pleiten om Bradley Manning vrij te laten.
Manning zit gevangen op verdenking van ‘whistle blowing’: het naar buiten brengen van een berg geheim gehouden oorlogsleed en diplomatiek overleg. Hij wil door een beter geïnformeerde publieke opinie bereiken dat nog meer oorlogsleed wordt voorkomen.

“Ik wil dat mensen de waarheid zien”, aldus Bradley Manning die op 17 december 1987 in Oklahoma, USA werd geboren. In 2007 nam hij dienst als soldaat in het Amerikaanse leger. Hij werd opgeleid als analist voor de inlichtingendienst. In afwachting van zijn stationering in Irak, kreeg hij voor het eerst een serieuze relatie. Hij was gelukkig en leerde via de vriendenkring van zijn vriend de hacker-gemeenschap van de universiteit kennen en hun ideeën omtrent het belang voor de publieke opinie van vrije toegang tot publieke (lees „overheids‟) informatie.
 

In oktober 2009 werd Manning naar Irak gestuurd. Hij had het daar heel moeilijk. Zo moest hij eens uitzoeken wie de „schurken‟ waren toen de Irakese politie 15 mensen had opgepakt.
Het bleek te gaan om mensen die over corruptie in Irakese regering hadden geschreven. Hij meldde dit aan zijn overste maar die wilde er niets van weten en gaf hem bevel de Irakese politie te helpen om meer van zulke mensen op te pakken. Dit ging helemaal in tegen zijn geweten.
Manning had toegang tot de netwerken die de Amerikaanse regering gebruikt om geheime informatie te verzenden. Hij zit nu gevangen op verdenking van het publiek maken van een enorme hoeveelheid geheime militaire en diplomatieke informatie. Daar zijn ook beelden bij vanuit een helikopter waarop je kunt zien hoe rustig wandelende of gewonden helpende mensen in Bagdad worden neergemaaid, waaronder twee journalisten van Reuters. Ook is te zien hoe een gebouw met raketten wordt bestookt terwijl kort tevoren te zien was hoe mensen naarbinnen gingen en je mensen op de stoep er vlakbij ziet lopen als de boordschutter schiet. Deze beelden worden nog schokkender door het afstandelijke of juist jubelende taalgebruik van de schietende helikopter bemanning.
Op 25 mei 2010 chatte Manning met een andere hacker, Adrian Lamo, “ik wil dat mensen de waarheid zien”. Lamo verraade hem aan de FBI en op 26 mei werd Bradley Manning in Irak gearresteerd. Sindsdien zit hij vast, waaronder ruim acht maanden eenzame opsluiting. Mensenrechtenorganisaties en vele (prominente) mensen hebben geprotesteerd tegen deze vorm van psychologische marteling en nu heeft hij wel daglicht en contact met andere gevangenen. De militaire aanklagers hebben gezegd geen doodstraf te zullen eisen. Maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat Manning van de krijgsraad een zware gevangenisstraf zal krijgen om zo anderen af te schrikken om ook oorlogs(mis)daden publiek te maken.
De leden van de Catholic Worker Amsterdam menen daarentegen dat het informeren van de publieke opinie door het ongecensureerd inzicht geven hoe het er tijdens „vredes‟operaties in landen als Irak en Afghanistan aan toe gaat een zegen is waardoor ons hier de schellen van de ogen vallen. En wij herinneren ons de woorden van Jezus Christus ‘Alles wat verborgen is, moet openbaar worden gemaakt, en alles wat in het geheim is ontstaan, moet aan het licht komen’ in Marcus 4:22. Daarom willen wij op maandag 1 augustus om 12 uur als de sirenes loeien bij het Amerikaanse consulaat op het Museumplein in Amsterdam om Bradley Manning‟s onmiddellijke vrijlating verzoeken.

Soldaat Bradley Manning wordt er ook van beschuldigd geheime diplomatieke informatie voor het brede publiek toegankelijk te hebben gemaakt. Zo bleek uit Wikileaks cables dat ons Nederlandse ministerie van Defensie sinds 2007 bezig is geweest met een lobby voor de aanschaf van drones.
„Drones‟ is spreektaal voor Unmanned (Combat) Aerial Vehicles, onbemande vliegtuigen. In de National Defense Authorization Act voor 2001 stelde de Amerikaanse Senaat het leger het volgende doel:
“It shall be a goal of the Armed Forces to achieve the fielding of unmanned, remotely controlled technology such that — (1) by 2010, one-third of the aircraft in the operational deep strike force aircraft fleet are unmanned; and (2) by 2015, one-third of the operational ground combat vehicles are unmanned.”
Momenteel worden er al meer U(C)AV piloten dan reguliere piloten getraind. Alleen al de MQ-1drones hebben sinds 2006 meer dan 1 miljoen vlieguren en 80.000 missies gevlogen, waarvan 85 % gevechtsmissies waren.
In de Wikileaks cables bestempelt directeur Algemene Beleidszaken Lo Casteleijn de aanschaf van de Predator B drone als „vitaal‟. Uit hetzelfde gelekte bericht bleek dat de Nederlandse defensie top naar aanleiding van de aankomende bezuinigingen bezig was „creatieve manieren‟ te vinden om toch budget vrij te maken voor de aanschaf van drones. Later bleek dat Nederland deze plannen vanwege financiële beperkingen op de lange baan wilde schuiven, maar dat de plannen wel op de agenda blijven staan. Uit een bericht in 2009 blijkt dat Nederland het aanbod kreeg om twee piloten in Nevada te laten oefenen met drones, mits Nederland binnen 12 tot 18 maanden hierna zou overgaan tot de aanschaf van de MQ-1 of MQ-9 drone.

Download flyer