11 juni 2011, Fort Asperen: Blackmarket for Useful Knowledge and Non-Knowledge, ‘Defense Lines’

De opening van de tentoonstelling ‘Too late, too little, (and how) to fail gracefully’ is op zaterdag 11 juni om 11.00 uur. Het wordt een bijzondere dag met een unieke reeks performances en activiteiten.

’s Middags is van 14.00 tot 17.00 uur de Blackmarket for Useful Knowledge and Non-Knowledge, ‘Defense Lines’ part I door Hannah Hurtzig. De Blackmarket for Useful Knowledge and Non-Knowledge is een performance-evenement van Hanna Hurtzig. Tijdens dit evenement kunnen bezoekers kennis bemachtigen die normaliter om verschillende redenen niet voor het oprapen ligt. De kennisoverdracht geschiedt in een groot aantal parallelle één-op-ééngesprekken tussen expert en bezoeker. De bijeengebrachte experts zijn afkomstig van zeer uiteenlopende kennisgebieden, van kunstenaars tot biologen, rattenvangers tot juristen, geestelijken tot duiventelers. Zij vertellen tijdens het evenement hun eigen verhalen over verdediging, afscherming, overtreding en infiltratie. Klik hier voor het volledige overzicht van sprekers en hier voor het Blackmarket programma op 11 juni. De Blackmarket vindt tijdens de tentoonstelling twee keer plaats. Gedurende de hele tentoonstelling zal de kennis in omloop blijven: de medewerkers van KunstFort Asperen hebben een rol toebedeeld gekregen als archivaris en geven deze kennis ‘tweedehands’ door.

http://www.kunstfortasperen.nl/Agenda/Details/Opening-Too-late–too-little–%28and-how%29-to-fail-gracefully

Steun Stop Wapenhandel

Doneer