19 november 2009 The EU and Arms Export Controls: Some Current Issues.

COARM-NGO Meeting  Brussel, organised in cooperation between the Swedish Presidency of the EU, Saferworld, SIPRI, Swedish Fellowship of Reconciliation, Swedish Peace and Arbitration Society and GRIP. Session on Criteria Implementation with Frank Slijper (Campagne tegen Wapenhandel)

EU-samenwerking inzake wapenexporten vindt plaats in de Raadswerkgroep
conventionele wapenexport, COARM. In deze werkgroep hebben
vertegenwoordigers van de EU-lidstaten zitting. Namens Nederland nemen
vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken deel aan
COARM-vergaderingen.
In COARM wisselen de lidstaten in het kader van het Gemeenschappelijk
Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) van de EU informatie uit over hun
wapenexportbeleid en trachten zij dit beleid en de daarop betrekking hebbende
procedures beter op elkaar af te stemmen. De basis hiervoor is de in paragraaf 3
genoemde EU-Gedragscode.
Maatschappelijke organisaties komen eens per jaar rond een COARM vergadering in Brussel bijeen om hun eigen beleid ten aanzien van EU wapenexporten af te stemmen.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer