Alle publicaties

Militaire emissies in Glasgow

Militairen vallen niet onder het Klimaatverdrag van Parijs en hebben dus ook geen verplichting om hun uitstoot van broeikasgas te verminderen. Terwijl…
Lees verder

Klimaatgeneraal

(ingekorte versie gepubliceerd in NRC 03-12-2019) Jarenlang heeft vooral het rijke deel van de wereld grote hoeveelheden fossiele brandstoffen verstookt. De zeggenschap…
Lees verder