27 April Actiedag

Activiteiten
Geen wapens naar Indonesië Overzicht Indonesië
Den HaagEindhovenEmmenZwolle
Den Haag                                          Eindhoven                       Emmen                                    Zwolle (1)
Zie voor actieverslagen 27 april 2006
Actiedag 27 april:
Samen kunnen we deze levering stoppen
Atradius, Amsterdam
Gesprek op de stoep van Atradius aan de Keizersgracht, Amsterdam

Nederland wil vier oorlogsschepen leveren aan Indonesië. Wij zijn het niet eens met deze levering en de financiering ervan door de Rabobank en de ING. Om dit duidelijk te maken voeren we samen met vele anderen vandaag actie. De acties vinden plaats bij bijna dertig lokale afdelingen van de Rabobank, ING en Postbank (dochter ING groep).  Waarom?

  • In Indonesië worden dergelijke schepen ingezet tegen de bevolking.
  • De helft van de Indonesiërs leeft van minder dan een dollar per dag.
  • Voor deze order hebben ING en Rabobank 1 miljard euro uitgetrokken. Dat geld kan beter worden besteed.

De regering Balkenende is (behalve D’66 na) een warm voorstander van de levering. Toch is er is nog geen exportvergunning verstrekt. Voordat het zover is, moeten eerst nog een aantal stappen gezet worden: in mei buigt het Nederlandse parlement zich over de mensenrechtensituatie in Indonesië; en later in 2006 wordt een de verstrekking van een exportvergunning voor de oorlogsschepen besproken met het Parlement.

Deze werkwijze geeft aan dat de levering politiek gevoelig ligt; normaal wordt het Parlement op zijn vroegst tien maanden na een verstrekking van exportvergunning geïnformeerd.

Hieronder informatie over de actie en de achtergronden bij de levering.

Zes redenen om geen oorlogschepen aan Indonesië te leveren

BredaHeerlen
Breda                                                                               Heerlen
Actie-informatie

Deelnemende steden (plaats, tijdstip, bank, meer informatie)
Uitdeelpamflet passanten (met dan aan XminY)
Uitdeelpamflet bankpersoneel (eveneens met dank aan XminY)
Briefwisseling banken
Brief Atradius (21 april 2006) (PDF)

Achtergrondinformatie

Telegraaf: ‘Verkoop korvetten aan Indonesië mag niet’
Argos 17-03-06: over oorlogsschepen of ziekenhuizen
Ravage: ‘Armoede groeit met Nederlandse wapens’
Factsheet: exporkredieten en wapenhandel  (PDF)
Brochure: Marineschepen naar Indonesië (PDF)
Brochure: Militaire exportkredieten: niet ontwikkelingsrelevant

Extra-informatie

Papoea – met dank aan de marine – een gevangenis?  (Engelstalig)

Illegale smokkel tropisch hardhout. Wat doen leger, politie en douane?

Hoe zit het met de special Forces? (Engelstalig)

Gaat het dan zo goed met de mensenrechten? (Engelstalig)
Volgens het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandese Zaken vond het volgende plaats in 2005: buitenrechterlijke executies, verdwijningen, martelingen, willekeurige arrestaties, sexistisch geweld tegen vrouwen etc.

En de armoede dan?

Lenen voor wapenaankopen mode?
$ 260 miljoen in Polen en $ 1.000 miljoen van Rusland

Actietip SP
Jouw geld NIET voor wapens

Actietip Indymedia
Klaag over Rabobank financiering wapenhandel

Doen!

Groningen_VIC Groningen
Groningen Vredes Informatie Centrum en SP
Abcoude
De heer Pronk (pvdA)

Voormalig PvdA minister van Ontwikkelingssamenwerking en VROM Jan Pronk in Argos van 28 november 2003 over wapenleveranties aan Indonesië:

“Wanneer je militair materieel levert, wordt dat ooit gebruikt. En daarom hoor je

het aan bepaalde landen niet te leveren.”


De heer Van Bommel (SP):

“Deze order past niet in een coherent Nederlands buitenlands beleid. Ontwikkelingssamenwerking steunt onderwijsprojecten in Indonesië, terwijl aan de andere kant grote bedragen worden verdiend met wapenverkopen aan Jakarta. Terwijl een groot deel van de bevolking honger lijdt, worden alleen de militairen beter van de wapendeals. Van iedere order blijft een deel aan de strijkstok hangen. Dat is de gangbare praktijk in Indonesië en daar moet Nederland niet aan meewerken.”

Weert
Weert


Mevrouw Van der Laan (D66)
:
“Wij moeten geen korvetten leveren aan Indonesië, vanuit het oogpunt van de EU-gedragscode.”


Mevrouw Karimi (GroenLinks):

“Zijn [Minister Bot] optreden in de VN-mensenrechtencommissie, (…) de korvetten voor Indonesië, (…) voorbeelden waaruit blijkt dat mensenrechten ondergeschikt worden gemaakt aan andere belangen. De koopman in hem is beter ontwikkeld dan de dominee.”


Mijnheer van den Berg (PvdA, EP)

Fractieleider van de PvdA fractie in het Europees parlement over de levering van korvetten in de telegraaf van 3 juni 2005:

“Voor je het weet gebruikt Indonesië de schepen toch tegen de eigen inwoners.

Het lijkt wel of de mensenrechten voor zondags zijn, en de.”

koophandel voor doordeweeks.”


Mijnheer K. Colijn
vergelijkt in Nova van 29 januari 2003 de levering van deze oorlogsschepen met die van drie oude fregatten in de jaren zeventig en beschrijft hoe marineschepen ingezet werden voor de blokkade van Oost-Timor.

“Halverwege de jaren zeventig, hebben de ministers Van der Stoel en Pronk erg geworsteld met de leverantie van die drie fregatten
toen, omdat Indonesië op dat moment bezig was met de annexatie van Oost-Timor. Toen rees ook de vraag: ‘Kun je oorlogsschepen inzetten bij de
repressie die gaande is in Oost-Timor?’ Oost-Timor dat nota bene niet eens Indonesisch gebied was. Toen is de redenering gehanteerd: ‘Nee, dat doe je niet het oorlogsschepen, dat doe je met wapens op de grond, dus we maken
voor oorlogsschepen een uitzondering.’ Naderhand is gebleken dat de
oorlogsschepen wel degelijk een rol hebben gespeeld bij de blokkade van Oost-Timor* en dus indirect bij de annexatie.”

* Momenteel voert de Indonesische marine een blokkade van West-Papua uit om te voorkomen dat er meer Papua’s vluchten naar Australië.

Hoofddorp
Hoofddorp


Utrecht (1)

Utrecht (1)

Nijmegen
Nijmegen (actie namens Amnesty)

Utrecht (2)
Utrecht (2)

Argumenten VOOR en TEGEN levering korvetten
Enschede                                  Leiden                                               Zwolle (2)                  Haarlem
Enschede LeidenZwolle (2)Haarlem