28 september 2010 Workshop OS criterium EU wapenexportbeleid

Georganiseerd door Ministerie van Buitenlandse Zaken. Spreker o.a. Frank Slijper, Campagne tegen Wapenhandel.

In de Europese Unie gelden acht ethische criteria voor wapenexport, die betrekking
hebben op vrede, veiligheid en mensenrechten. Voor elke wapenexport moet een
vergunning worden aangevraagd, waarna bestemming en aard van het wapen worden
getoetst aan deze criteria. Zo moet voorkomen worden dat wapens in verkeerde handen vallen. Met een van deze criteria, in de wandelgangen het ontwikkelingscriterium genoemd, wordt getoetst hoe de voorgenomen wapenexport zich verhoudt tot de sociaaleconomische ontwikkelingssituatie in het ontvangende land. Nederland past het criterium toe bij wapenexporten naar landen die voorkomen op de OESO-DAC lijst. Deze toets wordt uitgevoerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

Volgens de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB), die de
wapenexportcriteria recent evalueerde, is het ontwikkelingcriterium “onvoldoende
geoperationaliseerd voor een eenduidige toepassing”

Het ministerie organiseert een expertmeeting in opmaat voor Nederlands initiatief deze materie in Europees verband te bespreken.

Lees de factsheets
Ontwikkelingscriterium voor wapenexport. Regels, belangen en Millenniumdoelen (oktober 2010)
en
Wapenexport en duurzame ontwikkeling (oktober 2008