50PLUS

Verkiezingsprogramma 

50PLUS besteedt in het verkiezingsprogramma geen aandacht aan onderwerpen op het vlak van wapenhandel en wapenindustrie.

In de Kamer

Ook in Kamerdebatten stelt 50PLUS wapenproductie of -handel nauwelijks aan de orde. Twee keer diende de fractie, samen met anderen, een motie in. Samen met de SP en de Partij voor de Dieren verzocht 50PLUS, na de Turkse inval in Noord-Syrië, de regering Nederlandse wapenleveranties aan Turkije in kaart te brengen. Ook werd gevraagd naar mogelijke inzet van deze wapens bij de inval. Zo zouden lessen geleerd moeten worden voor striktere toepassing van wapenexportcriteria. Deze motie werd verworpen.

Daarnaast diende 50PLUS, samen met GroenLinks, SP, PvdA, D66 en de ChristenUnie, een motie in waarin de regering werd opgedragen zich op EU-niveau in te spannen om andere lidstaten tot een stop op wapenleveringen aan Saoedi-Arabië over te gaan. Deze motie werd aangenomen.

Het stemgedrag van 50PLUS op moties van anderen geeft een wisselend beeld. De partij stemde voor de meeste, maar niet alle, andere moties om wapenexporten naar Saoedi-Arabië en Turkije in te perken. Het stoppen van wapenexporten naar Egypte en het instellen van een vergunningplicht voor de uitvoer van surveillancetechnologie konden eveneens op steun van deze partij rekenen.

Aan de andere kant sluit 50PLUS zich aan bij moties voor financiering en steunverklaringen voor de (Nederlandse) wapenindustrie. Zo stemde de fractie voor het oprichten van het Defensiematerieelfonds en voor het instellen van onderzoek naar de mogelijke belemmeringen voor de Nederlandse industrie door de vermeend strenge toepassing van de EU-wapenexportrichtlijnen.50PLUS stemde ook voor meerdere moties om zoveel mogelijk Nederlandse industrie in te schakelen bij de bouw van nieuwe onderzeeboten.

Terug naar ‘Wapenhandel en de verkiezingen’

Steun Stop Wapenhandel

Doneer