6 februari 2010 Struggle for Peace

Conferentie over mensenrechten, globalisering en ontwikkeling door SIB-Utrecht. Campagne tegen Wapenhandel geeft een workshop

Over beleid en praktijk van de Nederlandse wapenhandel in relatie tot ontwikkeling en mensenrechten onder de titel Wapenhandel en Human Security. Zie de aankondiging.