61 organisaties aan nieuw Europees Parlement: EU vredesproject bedreigd

Persbericht – Vandaag ontvingen de nieuw gekozen leden van het Europees Parlement een brief van 61 maatschappelijke organisaties die actief zijn op een breed scala aan terreinen (vrede, milieu, mensenrechten, wetenschap, ontwikkeling, gezondheid, humanitaire hulp, transparantie). De organisaties sporen de parlementsleden aan om het EU vredesproject te redden.

Sinds 2017 worden aan het EU-budget middelen onttrokken voor militaire uitgaven. Een bedrag van € 590 miljoen voor de financiering van militair-industriële R&D en nog eens € 100 miljoen voor EU-steun aan ‘Militaire Capaciteitsopbouw ter ondersteuning van Veiligheid voor Ontwikkeling ‘(CBSD).

Het voorstel voor het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFF 2021-2027) gaat nog een stap verder en geeft prioriteit aan militaire belangen van de EU, terwijl de traditionele sterke punten verwaarloost, zoals conflictoplossing, diplomatie, bemiddeling, opbouw van instituties en economische prikkels. Tientallen organisaties uit het maatschappelijk middenveld dringen er op aan het Europese vredesproject redden en te werken aan een vreedzaam Europa.

lees hier de Brief aan nieuw EP_EU Peace Project onder Threat_02.09.2019

 

Steun Stop Wapenhandel

Doneer