7 argumenten TEGEN deze Grondwet

 1. De Grondwet bekrachtigt een organisatie (het Europees Defensieagentschap) die de wapenindustrie moet stimuleren, terwijl van wapenexportcontrole in de Grondwet nergens sprake is.
   
 2. Via een achterdeur wordt een versoepeling van het wapenexportbeleid de Grondwet binnengehaald. Het Europees Defensieagentschap gaat namelijk een overeenkomst (het Framework Agreement) in zijn takenpakket opnemen die leidt tot versoepeling van exportnormen en die de geheimhouding van exportgegevens vergroot.
   
 3. De Europese Conventie, die aan de basis stond van de Grondwettekst, heeft voor de defensieparagrafen wel militairen en de wapenindustrie om advies gevraagd maar geen verklaarde tegenstanders van een militair Europa.
   
 4. Met deze Grondwet worden lidstaten van de Europese Unie verplicht hun militaire capaciteiten te vergroten, met het oog op ondermeer gewapend ingrijpen buiten de EU.
   
 5. De Grondwet versterkt niet alleen de militaire rol van Europa, maar creëert ook een nieuwe bron van inkomsten voor de wapenindustrie: subsidies voor militair onderzoek en wapenprojecten. De invloed van de militair-industriële lobby daarop is schrikbarend groot.
   
 6. De Grondwet vermindert de democratische controle op militaire politiek. De invloed van de nationale parlementen en het Europees Parlement op het buitenlandse en defensiebeleid wordt daardoor minimaal.
   
 7. Deze Grondwet staat militaire interventies zonder VN-mandaat toe. Handelen “overeenkomstig de beginselen van het handvest van de Verenigde Naties” zoals een artikel luidt, laat alle ruimte om die richtlijnen naar eigen goeddunken te interpreteren.
Artikelen overzicht

Steun Stop Wapenhandel

Doneer