Aan vrede moet je bouwen

De vreselijke beelden van moord en verwoesting in Oekraïne drukken ons met de neus op de feiten: vrede is kwetsbaar. Wie oorlog wil voorkomen en de vrede wil handhaven, moet de oorzaken van oorlog begrijpen en aanpakken. En vrede moet actief en ook voortdurend onderhouden worden. Wie vrede wil, moet daaraan werken met vreedzame middelen. Hoe kunnen wij daar als inwoners van een westers land aan bijdragen ?

Vredesorganisaties Kerk en Vrede, Stop Wapenhandel en de Werkgroep Inclusieve Veiligheid zien dat meer bewapenen en oorlogsvoorbereiding een grote bedreiging vormen voor de vrede in de wereld. De eenzijdige fixatie op wapens en militaire middelen als reactie op conflicten brengt niet meer veiligheid. Wij geloven ook niet in de simpele verdeling in ‘goeden’ en ‘slechten’ die momenteel in het politieke debat gehanteerd wordt. Die toont blindheid voor de fouten die we zelf maken op het gebied van oorlog en vrede. Dat anderen veel kwaad aanrichten, pleit ons niet automatisch vrij. Zo’n eenzijdige en kortzichtige benadering van conflicten leidt niet tot een einde aan het geweld.

In deze folder kijken we naar het veiligheidsbeleid van Nederland, de EU en de NAVO.

Wij hopen daarmee bij te dragen aan een meningsvorming én een politieke besluitvorming die verder kijken dan primaire reacties van wraak, straf, vergelding en het eigen gelijk. We vragen aandacht voor wat werkelijk bijdraagt aan een duurzame vrede. Ook energie en klimaat komen aan bod, want die hebben alles te maken met veiligheid. Enkel als iedereen veilig is en niet bedreigd wordt, zijn ook wij veilig en hoeven we ons niet bedreigd te voelen.

Lees verder: Kijken met een eerlijke blik

Steun Stop Wapenhandel

Doneer