Aan welke kant sta je

Aan welke kant sta je

Uit: ’t Kan Anders, maart 2004

De levering van korvetten aan Indonesië is de grootste wapendeal van de afgelopen twintig jaar. Inmiddels geeft de overheid toe dat de Indonesische marine wordt gebruikt voor vervoer van troepen en materieel naar het strijdtoneel in Atjeh. Indonesië zet de schepen echter niet in voor offensieve taken, volgens diezelfde overheid. Dat is op zichzelf al een vreemde redenering, maar groepen uit Atjeh meldden een bombardement op een doel van de Atjeese rebellen in mei 2003 door marineschepen. Bij deze aanval kwamen zowel burgers als rebellen om. De regering zoekt het in december 2003 uit en stelt op gezag van de Indonesische marine dat een schip terugschoot als de rebellen het vuur openen. Dit gebeurd tijdens een amfibische operatie om de basis van de rebellen te vernietigen. Het scheepskanon van het betrokken schip is in staat per minuut 220 granaten met een gewicht van 2,4 kg af te vuren. Niet zo vreemd dat dit door de slachtoffers als bombardement en offensieve operatie wordt gezien.