ABN Amro eigenaar van clusterbommen producent; Campagne tegen Wapenhandel roept op tot protest

Opmerking bij alle ABN-AMRO clusterbommen artikelen op deze pagina’s.
In februari 2004 maakte de ABN bekend zich terug te trekken uit INSYS.

Laatste nieuws : ABN-AMRO clusterbom gebruikt in Irak

Zie ook artikel over deze kwestie.


Persbericht, 8 maart 2002:

ABN Amro eigenaar van clusterbommen producent;
Campagne tegen Wapenhandel roept op tot protest

Uit onderzoek van de Campagne tegen Wapenhandel is gebleken dat ABN AMRO sinds vorig jaar eigenaar is van de Britse clusterbommen fabrikant INSYS. Internationale humanitaire en vredesorganisaties pleiten al jaren voor een moratorium op het gebruik van deze wapens. De Campagne tegen Wapenhandel roept klanten van ABN Amro op de bank te vragen afstand te doen van hun belang in de wapenfabrikant.

Afgelopen zomer stootte olie-en gasbedrijf Hunting plc. de defensie-activiteiten af. Het onderdeel Hunting Engineering, dat deze werkzaamheden uitvoerde, werd opgekocht door ABN Amro Capital en enkele directeuren van Hunting Engineering. Onder de naam INSYS Group zet het de militaire activiteiten sindsdien voort.
Het bedrijf is ondermeer bekend als de fabrikant van BL755 clusterbommen. Als Hunting Engineering verkocht het bedrijf sinds 1972 meer dan 52.500 exemplaren van de BL755 aan strijdkrachten in 17 landen, waaronder Nederland. De BL755 is een bom die bestaat uit 147 kleinere bommen, �submunities� in militair jargon, die tijdens de vlucht worden losgelaten. Zo moeten de explosieven over een terrein ter grootte van enkele voetbalvelden mens en materieel uitschakelen. Een groot deel van de submunities, die ieder weer 2000 splinters bevatten, ontploft in de praktijk niet. Die blijven liggen totdat ze worden aangeraakt door spelende kinderen of ploegende boeren. Zo blijven clusterbommen nog jaren na een conflict mensen doden en verminken. Deze blindgangers hebben daarmee even desastreuze gevolgen als landmijnen.
De clusterwapens van INSYS zijn ondermeer ingezet tijdens de NAVO bombardementen op Joegoslavië en Kosovo. De Britse luchtmacht heeft daar in 1999 531 clusterbommen afgeworpen, ruim de helft van de in totaal door hen gebruikte bommen. Van de in Kosovo gebruikte Britse clusterbommen is volgens schattingen van de NAVO 8 tot 12 procent van de submunities niet ontploft. Eerder dit jaar won INSYS een order om de Britse voorraad clusterbommen tot tenminste 2006 te onderhouden. Verder is INSYS betrokken bij de produktie van antitankwapens, artilleriesystemen en pantservoertuigen.
De Campagne tegen Wapenhandel roept beleggers, bankrekeninghouders en andere relaties van ABN Amro op om het bedrijf te vragen het belang in INSYS af te stoten. Campagne tegen Wapenhandel vindt ABN Amro�s belang in de wapenindustrie, en helemaal dat in clusterbommen, in strijd met de ethische principes die de bank zichzelf voorschrijft. Zo zegt ABN Amro zich te conformeren aan principes van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Slijper,
T: 06-28504778


Zie ook:

05-05-2002: SP-Kamerlid Harry van Bommel klaagt de ABN-AMRO bank moreel aan wegens betrokkenheid bij de vernietiging van mensenlevens. Maandag 6 mei zal Van Bommel zijn eis tot stopzetting van de financiering van INSYS neerleggen bij de Raad van Bestuur van ABN-AMRO. Dit gebeurt om 10.00 uur bij het hoofdkantoor van de bank aan de Gustav Mahlerlaan 10 in Amsterdam. Als de Raad van Bestuur de schriftelijke eis niet persoonlijk in ontvangst wil nemen, wordt deze aan de gevel bevestigd.
http://www.sp.nl/db/nieuws/kamernieuwspage.html/1243

De Groene Amsterdammer, 16 maart 2002, pp. 18-19:
“De ABN AMRO heeft geïnvesteerd in de Insys Group, een producent van onder meer clusterbommen en ander wapentuig. Steeds vaker bedreigen die levens van veel onschuldige burgers, vooral kinderen. De bank lijkt daar niet om te malen, ook al ziet zij zichzelf graag als een goede corporate citizen . door Joeri Boom

Het Financieele Dagblad , 13 maart 2002, p. 14:
“Wij vinden het dus geen probleem om zaken te doen met de defensie-industrie, maar wel onder strenge voorwaarden: alleen bedrijven met een goede reputatie die in NAVO-landen zijn gevestigd en die alleen leveren aan andere NAVO-landen of aan NAVO geallieerde partijen,” aldus een woordvoerder van de bank.

http://www.oneworld.nl/ 13 maart 2002 en
Britse clusterbommen ook in Afrika gebruikt , 2 april 2002

Zie ook: