“Een stap in de goede richting”

Opmerking bij alle ABN-AMRO clusterbommen artikelen op deze pagina’s.
In februari 2004 maakte de ABN bekend zich terug te trekken uit INSYS.

“Een stap in de goede richting”

ABN-Amro liet een activiste in februari 2003 weten dat het contract met Insys nog tot 2006 duurt. Ze hebben tot nu ‘slechts’ toegezegd in afwachting van internationale verdragen geen nieuwe contracten met clusterbom fabrikanten aan te gaan. Het gaat hier om een wel zeer trage stap in de goede richting.

SP overtuigt ABN-Amro inzake clusterbommen

30-11-2002 – ABN-Amro heeft na langdurig aandringen van de SP besloten geen nieuwe banden aan te knopen met bedrijven die rechtstreeks te maken hebben met clusterbommen. Tweede-Kamerlid Van Velzen bestempelt de stap van de bank als winst: “Eindelijk wordt een begin gemaakt om het voornemen maatschappelijk verantwoord te ondernemen ook in de praktijk te brengen.”

Al geruime tijd trekt de SP van leer tegen ABN-Amro omdat de bankinvesteert in de Insys Group. Niet alleen Krista van Velzen en Harry van Bommel protesteerden meermaals voor het hoofdkantoor van ABN-Amro, ook lokale afdelingen oefenden steeds meer druk uit door bij filialen het publiek te informeren over de investeringen van de bank in het Britse bedrijf. Insys Group is onder meer gespecialiseerd in het beheren en onderhouden van clusterbommen voor het Britse ministerie van Defensie.

De bank heeft besloten “in afwachting van verdere internationale besluitvorming, geen nieuwe transacties of relaties aan te gaan die direct zijn gerelateerd aan clusterbommen”. Over de bestaande contacten met Insys schrijft ABN-Amro evenwel niets in de brief. Dat is bewust weggelaten, aldus een woordvoerder. “Over de banden met klanten brengen wij niets naar buiten.”

Van Velzen: “Dit is duidelijk een overwinning en een stap in de goede richting. Het wordt tijd dat bedrijven niet alleen mooie praatjes hebben over maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook daadwerkelijk tot bewuste keuzes overgaan. Deze ontwikkeling geeft inspiratie om door te gaan en meer bedrijven aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.”

Wereldwijd is een discussie gaande over het afschaffen van clusterbommen. Dit wapen bestaat uit een groot aantal kleinere explosieven die niet altijd tot ontploffing komen. Na conflicten vallen er nog veel slachtoffers omdat de bommen alsnog kunnen exploderen.

Zie:
SP website: http://www.sp.nl/db/nieuws/completepage.html/1472

ABN Amro leent niet meer aan makers clusterbom, Volkskrant 30 november 2002 (73 woorden)

“AMSTERDAM – ABN Amro heeft besloten geen nieuwe banden aan te knopen met bedrijven die rechtstreeks te maken hebben met clusterbommen . De Socialistische Partij trekt al geruime tijd van leer (…).”