ABP-beleggingen in kernwapens stijgen met 35% tot 1,1 miljard euro

Amsterdam 16 april 2014 – De beleggingen van pensioenfonds ABP in kernwapenbedrijven zijn volgens deze week gepubliceerde cijfers opgelopen tot ongeveer 1,1 miljard euro. Een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. In tegenspraak met haar eigen beleid, dat investeringen in strijd met Non-Proliferatieverdrag (NPV) verbiedt, heeft ABP bovendien het bedrijf Larsen and Toubro, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en productie van kernwapenonderzeeërs voor India, aan de beleggingsportefeuille toegevoegd.

Begin januari wees een onderzoek van EenVandaag uit dat een ruime meerderheid (64%) van de ABP-deelnemers tegen het beleggen in kernwapens is. Vice-voorzitter José Meijer van ABP liet toen weten dat dit ertoe zou kunnen leiden dat het pensioenfonds in de toekomst deze investeringen zou gaan heroverwegen. Vooralsnog zijn er echter geen concrete stappen in die richting gezet. De beleggingen in kernwapenbedrijven vertonen de afgelopen jaren juist een fors stijgende lijn. ABP negeert hiermee niet alleen de wil van een duidelijke meerderheid van haar eigen deelnemers, maar houdt zich bovendien niet aan haar eigen beleggingsbeleid.
 
Het investeren in de ontwikkeling van kernwapenonderzeeërs voor India, dat buiten het NPV om over kernwapens beschikt, is ronduit ontluisterend.
De 166 miljoen euro die ABP in Boeing belegt is daarnaast slecht te rijmen met de wens van een Kamermeerderheid om de Amerikaanse kernwapens op Vliegbasis Volkel niet te moderniseren. Boeing is verantwoordelijk voor de assemblage van het staartsysteem dat de nieuwe atoombom, de B61-12, beter inzetbaar moet maken. Dit verlaagt van de drempel voor kernwapeninzet, en gaat lijnrecht in tegen de in het NPV opgenomen verplichting om tot volledige nucleaire ontwapening te komen.
 
Dat het ook anders kan bewijzen de vele pensioenfondsen die kernwapens inmiddels wel op de zwarte lijst gezet hebben. Recent besloot bijvoorbeeld ook het pensioenfonds van DSM kernwapens uit te gaan sluiten van investeringen. Het is hoog tijd dat ABP en andere achterblijvers ‘maatschappelijk verantwoord beleggen’ echt serieus gaan nemen en niet langer blijven investeren in de meest vernietigende wapens die de wereld kent.

Overzicht van de beleggingen van ABP in kernwapenbedrijven.