Actie tegen wapenhandel: bij het parlement, in Brussel en bij de rechter

WAPENHANDELNIEUWS november 2016

– Kamerdebat Wapenexportbeleid

– Oorlog zonder Grenzen

– NoEUmoney4Arms

– Juridisch proces tegen wapenexport Egypte

Kamerdebat Wapenexportbeleid

Afgelopen dinsdag debatteerde de Tweede Kamer met de verantwoordelijke ministers van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel over de Nederlandse wapenexport. Stop Wapenhandel publiceerde daarvoor een kritische analyse van het regeringsbeleid. Daarin wordt vastgesteld dat van de ruim 870 miljoen euro Nederlandse wapenexport in 2015 zo’n 16% naar het Midden-Oosten ging. Ondanks de dubbele agenda van veel landen in het Midden-Oosten – steun aan de strijd tegen IS maar tegelijk steun aan gewelddadig extremisme, of het volgen van een eigen regionale machtsagenda. Ook constateren we dat Nederland op het terrein van wapenexportbeleid sterk hecht aan Europese harmonisatie, ook om ‘undercutting’ (“als wij het niet leveren levert een ander het wel”) te voorkomen. Maar dat harmonisatie nog ver weg is: veel landen volgen hun eigen beleid, gerelateerd aan hun eigen strategische en/of economische belangen.

De hele analyse is te lezen op www.stopwapenhandel.org.

Voorafgaande aan het Kamerdebat schreven we een brief aan Kamerleden, samen met Pax, Amnesty en OxfamNovib, over onze zorgen over wapenexport naar het Midden-Oosten.

Daarnaast mochten we onze visie geven op televisie, tijdens een interview door EenVandaag. Het fragment is terug te kijken op https://www.youtube.com/watch?v=St9vtZTjOt0

Oorlog zonder Grenzen; Lezing en debat in Amsterdam

Graag nodigen we u uit voor de bijeenkomst Oorlog zonder Grenzen met de Vlaamse publicist Ludo de Brabander. Aanleiding is zijn deze zomer verschenen boek over de gevolgen van westerse militaire interventiepolitiek in het Midden-Oosten. En hoe dit mede bijdraagt aan terrorisme en het vluchtelingendrama. De vicieuze cirkel van oorlog en terreur kan alleen doorbroken worden door een ander beleid, onder meer het beëindigen van wapenexporten en het steunen van burgerinitiatieven in het Midden-Oosten.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Amsterdams Vredesinitiatief, m.m.v. Stop Wapenhandel.
Woensdagavond 2 november, Theater Perdu, Kloveniersburgwal 86 Amsterdam, aanvang 19.30H

NoEUmoney4Arms

Een oproep aan het Europees Parlement om niet in te stemmen met subsidie voor wapenonderzoek door defensiebedrijven is in enkele weken tijd meer dan 60.000 keer ondertekend. Mensen van het European Network Against Arms Trade spraken met Europees parlementsmedewerkers van verschillende fracties en verschillende landen. Het is de eerste keer dat de lobby van de wapenindustrie in Europa zo massaal in de aandacht staat en dat protest tegen wapenproductie zo internationaal is georganiseerd.

Het protest gaat door. Op 10 november vergaderen wapenhandelaren, lobbyisten en beleidsmakers op de jaarlijkse conferentie van het Europees Defensie Agentschap (EDA). Onze Belgische vrienden van Vredesactie zijn niet uitgenodigd maar zullen ook aanwezig zijn. Want, schrijven ze: “Terwijl Europese lidstaten snijden in hun sociale zekerheid, dreigen miljarden euro’s doorgesluisd te worden naar de wapenindustrie.”

Zie ook http://istopthearmstrade.eu/nl

Juridisch proces tegen wapenexport naar Egypte

Stop Wapenhandel heeft samen met andere organisaties een exportvergunning van de overheid aangevochten voor de rechter. In eerste instantie zijn we niet-ontvankelijk verklaard. Daar zijn we natuurlijk tegen in beroep gegaan, want als wij een vergunning niet aan kunnen vechten, wie dan wel? Het hoger beroep dient in December.

Stop Wapenhandel krijgt geen structurele subsidie en geen overheidssteun. Help mee en geef op rekening NL11 TRIO 0390 4073 80 tnv Stop Wapenhandel, Amsterdam. Klik hier voor online doneren. Alle beetjes helpen.

Dit is de nieuwsbrief van Stop Wapenhandel. Voor inschrijven/uitschrijven:

https://stopwapenhandel.org/newsletter

 

 

..

 

Steun Stop Wapenhandel

Doneer