Acties tegen wapenhandel met Indonesië in 25 steden door heel Nederland

Banken moeten steun aan wapenhandel Indonesië stoppen

P E R S B E R I C H T

Vandaag donderdag 16 december hebben ongeveer 200 mensen in 25 steden geprotesteerd bij vestigingen van de ING en van de Rabobank. De acties waren gericht tegen de mogelijke levering van Nederlandse marineschepen aan Indonesië en de financiering daarvan door genoemde banken. O.a. in Purmerend, Breda, Amersfoort maar ook in Leiden, Utrecht en Amsterdam hebben demonstranten pamfletten uitgedeeld aan klanten van die banken en een brief overhandigd aan de filiaalhouders. Deze brieven zullen door de filiaalhouders doorgestuurd worden naar de directie van beide banken.

In alle steden waren de reacties van de voorbijgangers en de klanten erg positief. In Groningen heeft een deelneemster aan de actie demonstratief haar rekening opgezegd. Ook Tweede Kamerlid Krista van Velzen (SP) riep op tot deelname aan de actie. Alleen de Rabobank in Leiden reageerde duidelijk afwijzend op de actie. De bank gaf de klanten een brief mee waarin gesteld werd dat de schepen alleen bedoeld zijn voor kustwachttaken en niet kunnen worden ingezet bij mensenrechtenschendingen.

“Oorlogschepen uitgerust met een tweetal typen raketten, torpedo’s en een 76 millimeterkanon zijn volwaardige oorlogsschepen en geen kustwachtschepen. Bovendien zijn vorig jaar nog dergelijke schepen ingezet bij kustbeschietingen in Atjeh. Dit laatste is door de Nederlandse regering erkend,” aldus Martin Broek van de Campagne tegen Wapenhandel.

De Nederlandse regering heeft nog geen besluit genomen over het verlenen van een exportvergunning voor de marineschepen. Het lijkt erop dat de regering deze vergunning wil verstrekken. Hetgeen strijdig is met de gedragscode wapenuitvoer van de Europese Unie.

De levering van de korvetten is mogelijk doordat de ING en Rabobank 95% van de financiering voor hun rekening nemen. Het gaat om een bedrag van 500 miljoen euro. Indien de Indonesische overheid niet kan betalen, vergoedt de Nederlandse regering het door de banken geleden verlies. Dit wordt mogelijk gemaakt door de zogenaamde exportkredietverzekering van de overheid.

De Campagne tegen Wapenhandel heeft de banken aangesproken op hun verantwoordelijkheid. In hun reacties verschuilen zij zich achter de overheid, zonder zelf onafhankelijk onderzoek te hebben gedaan naar de consequenties van de wapenleverantie. Waarop de eigen zorgvuldige afweging tussen handel en mensenrechten die Rabobank Leiden in haar brief noemt is gebaseerd, is onduidelijk..

Noten voor de pers:

Plaatsen waar acties zijn geweest:
Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Amsterdam-Noord, Apeldoorn, Arnhem, Avenhorn, Breda, Delft, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Hoofddorp, Leiden, Leusden, Loppersum, Oegstgeest, Purmerend, Rotterdam, Utrecht, Woudenberg, en Zwolle.
Voor de details en foto’s zie: http://www.stopwapenhandel.org/projecten/Indonesie/activiteiten/acties.html

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Martin Broek, onderzoeker Campagne tegen Wapenhandel, T: 06-291 46 084 of 020-6164684.
 

Dossier Indonesië

Steun Stop Wapenhandel

Doneer