Analyse Nederlandse wapenexportvergunningen 2005

Sinds 2004 plaatst de overheid maandelijkse overzichten op het internet van verleende exportvergunningen voor militaire goederen in het kader van het wapenexportbeleid. Dit is de eigenm analyse van de Campagne tegen Wapenhandel, met onder meer een reeks aanbevelingen om de rapportage te verbeteren.

Door Martin Broek en Frank Slijper

Download analyse