Analyse wapenexport 2007

Nederland blijft een van ’s werelds grootste wapenexporterende landen, zo blijkt uit de kritische Analyse Nederlandse wapenexportvergunningen van de Campagen tegen Wapenhandel.

Dit jaarverslag van de Nederlandse wapenhandel in internationaal perspectief beschrijft de vooraanstaande positie van Nederland en licht toe naar welke landen Nederland wapens exporteert. Ook besteedt het rapport ruime aandacht aan de belangrijke functie van Nederland als doorvoerland van wapens.

Uitgave Campagne tegen Wapenhandel december 2008

Analyse Nederlandse wapenexportvergunningen 2007