Persbericht – Nederland blijft wapens leveren aan controversiële landen

Wapenexport 2016 bedraagt ruim 1,4 miljard. 30-08-2017 – Hoewel Nederland in 2016 een terughoudend wapenexportbeleid heeft gevoerd ten aanzien van Turkije en landen die zijn betrokken bij de oorlog in Jemen is dit beleid verre van consequent. Aan sommige landen die bij de oorlog zijn betrokken (Egypte, Jordanië) gaan leveringen gewoon door en aan Turkije werd veel niet, maar ook veel wel geleverd.

Dat staat in het rapport “Nederlandse wapenexport, een kritische analyse” van Stop Wapenhandel. Op 12 september debatteert de Tweede Kamer met de regering over het wapenexportbeleid.

In totaal werd in 2016 voor 1,42 miljard euro aan wapenexportvergunningen afgegeven. Daarnaast werd een groot aantal dual-use vergunningen afgegeven, waaronder voor ‘apparatuur en programmatuur voor informatiebeveiliging’ naar onder meer Rusland, Jemen, Myanmar, Libië, Oekraïne, Turkije en Saoedi-Arabië. Daarbij rijst de vraag welke informatie wordt beveiligd, tegen wie en hoe. Vooruitlopend op nieuwe dual-use wetgeving van de EU zou de regering hierin inzicht moeten verschaffen.

Er gaan onderdelen voor de F-35 (JSF) via de VS naar Israël. Inmiddels heeft dit land de F-35 ingezet boven Gaza waarbij vier burgers om het leven kwamen. Maar er is ook goed nieuws: In 2016 heeft Nederland relatief veel vergunningaanvragen voor wapenexport afgewezen. Ook is de rapportage over wapenexportvergunningen verbeterd.

De regering zou de oproep van het Europees Parlement moeten volgen en een volledig wapenembargo voor Saoedi-Arabië moeten instellen. Daarvan gaat een krachtiger signaal uit dan van het huidige terughoudende beleid. Gezien de verslechterende situatie in Turkije zou ook voor dit land een wapenembargo moeten worden ingesteld. Verder zouden de mogelijkheden voor eindgebruikerscontrole en exportcriteria betreffende corruptie en goed bestuur moeten worden onderzocht.

Lees het rapport “Nederlandse wapenexport, een kritische analyse

 

..

Steun Stop Wapenhandel

Doneer