ANBI gegevens

Stop Wapenhandel is een onafhankelijke stichting die zijn inkomsten verkrijgt uit particuliere giften (60%) onderzoeksopdrachten (15%) en kleine fondsen (25%). Steun ons, doneer! Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Beleidsplan 2024

Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2023

Stichting Stop Wapenhandel/Campagne tegen Wapenhandel

Anna Spenglerstraat 71, 1054NH Amsterdam
tel 020 6164684
RSIN 806589772
IBAN NL11 TRIO 0390 4073 80
Kamer van Koophandel 41217418

Medewerkers

Mark Akkerman
Benjamin Baars
Martin Broek
Djuna Farjon
Wendela de Vries

Bestuur

Wiert Wiertsema – voorzitter
Tanja IJzer – penningmeester
Kees Kalkman – lid
Jan Meijer – lid
Katrin McGauran – lid

Het bestuur is onbezoldigd. Sommige medewerkers ontvangen voor hun werk een kleine vergoeding of een salaris conform de salarisregeling Stop Wapenhandel.

Doelstellingen en werkwijze

Stichting Stop Wapenhandel / Campagne tegen Wapenhandel heeft ten doel: het bevorderen van onderzoek en discussie omtrent bewapening in de ruimste zin des woords en van kritische bewustwordingsprocessen omtrent oorzaken van conflict en geweld en voorts al -hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings –verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles – in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het geven van voorlichting en het voeren van actie gericht op bewustwording ten aanzien van bewapening;
b. het stimuleren van kritisch beleid van instanties en groeperingen ten aanzien van bewapening, wapenhandel, conflict en geweld;
c. het initiëren dan wel zelf uitvoeren van onderzoek.