ANBI gegevens

Stop Wapenhandel is afhankelijk van donaties en kleine vredesfondsen. Steun ons, doneer!

Giften aan Stop Wapenhandel zijn aftrekbaar van de belasting.
ANBI nummer RSIN 806589772 (Stichting Campagne tegen Wapenhandel)

 

Beleidsplan 2023

Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2022

Stichting Campagne tegen Wapenhandel/Stop Wapenhandel

Anna Spenglerstraat 71, 1054NH Amsterdam
tel 020 6164684
RSIN 806589772
bank NL11TRIO0390407380
KvK 41217418

Medewerkers

Mark Akkerman
Martin Broek
Wendela de Vries

Bestuur

Wiert Wiertsema – voorzitter
Tanja IJzer – penningmeester
Kees Kalkman – lid
Jan Meijer – lid
Katrin McGauran – lid

Het bestuur is onbezoldigd. Vaste medewerkers ontvangen een salaris conform de salarisregeling Stop Wapenhandel.

Doelstellingen en werkwijze

Stichting Stop Wapenhandel / Campagne tegen Wapenhandel heeft ten doel: het bevorderen van onderzoek en discussie omtrent bewapening in de ruimste zin des woords en van kritische bewustwordingsprocessen omtrent oorzaken van conflict en geweld en voorts al -hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings –verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles – in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het geven van voorlichting en het voeren van actie gericht op bewustwording ten aanzien van bewapening;
b. het stimuleren van kritisch beleid van instanties en groeperingen ten aanzien van bewapening, wapenhandel, conflict en geweld;
c. het initiëren dan wel zelf uitvoeren van onderzoek.