Anti-migratie-industrie, financiers en mensenrechten

9 april 2021 – Het rapport ‘Financing Border Wars: The border industry, its financiers and human rights‘ van Stop Wapenhandel en TNI onderzoekt de wereldwijde anti-migratie-industrie en de grootste investeerders in de 23 belangrijkste betrokken bedrijven uit Europa, Australië en de VS. Daarnaast brengt het rapport de risico’s voor mensenrechten onder de aandacht.Onbekend object

Deze industrie maakt een spectaculaire groei door, schijnbaar immuun voor bezuinigingen of economische neergang. Marktonderzoeksbureaus voorspellen een jaarlijkse groei van de grensbeveiligingsmarkt van 7,2% tot 8,6%, tot een totaal van $65-68 miljard in 2025. De grootste uitbreiding vindt plaats in de wereldwijde markten voor biometrie en kunstmatige intelligentie (AI). 

Bedrijven

Het rapport onderzoekt vijf sleutelsectoren van de groeiende industrie: grensbeveiliging (inclusief monitoring, bewaking, muren en hekken), biometrie en ‘smart borders’, detentie van migranten, deportatie en audit- en adviesdiensten. Uit deze sectoren profileert het 23 bedrijven als belangrijke actoren: Accenture, Airbus, Booz Allen Hamilton, Classic Air Charter, Cobham, CoreCivic, Deloitte, Elbit, Eurasylum, G4S, GEO Group, IBM, IDEMIA, Leonardo, Lockheed Martin, Mitie, Palantir, PricewaterhouseCoopers, Serco, Sopra Steria, Thales, Thomson Reuters, Unisys.

Financiering

De markten voor wapens en grenscontrole worden gekenmerkt door enorm kapitaalintensieve investeringen en contracten, die niet mogelijk zouden zijn zonder de betrokkenheid van financiële actoren. Het rapport laat zien dat ’s werelds grootste investeringsmaatschappijen, zoals de Vanguard Group en Blackrock, ook tot de belangrijkste aandeelhouders in de grenssector behoren.

Deze financiering houdt in dat de anti-migratie-industrie niet alleen afhankelijk is van overheidsopdrachten maar ook van externe investeringen, wat haar kwetsbaar maakt voor sociale druk naarmate de mensenrechtenkosten van de sector steeds duidelijker worden.

Mensenrechten

De mensenrechtensituatie voor vluchtelingen en migranten is steeds slechter geworden. Staten ontzeggen hen vaak hun rechten onder het internationaal recht, zoals het recht om asiel aan te vragen of non-refoulement-beginselen, of meer algemene rechten zoals de vrijheid van foltering, wrede of onmenselijke behandeling. De toegenomen militarisering van de grensbeveiliging wereldwijd en de door de staat gesanctioneerde vijandigheid jegens migranten hebben een zeer nadelige invloed gehad op de mensenrechten van vluchtelingen en migranten.

Het Permanent Peoples Tribunal concludeerde in 2019 zelfs dat “samen vormen het immigratie- en asielbeleid en de praktijken van de EU en haar lidstaten een totale ontkenning van de grondrechten van mensen en migranten, en zijn het echte misdaden tegen de menselijkheid”. Een vergelijkbare conclusie kan worden getrokken over het Amerikaanse en Australische grens- en immigratieregime. 

De 23 bedrijven die in dit rapport worden geprofileerd, zijn allemaal betrokken geweest bij of verbonden met beleid en praktijken die onder vuur zijn komen te liggen als gevolg van schendingen van de mensenrechten van vluchtelingen en migranten. Soms zijn de bedrijven direct verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen. In andere gevallen zijn ze indirect verantwoordelijk door hun bijdrage aan een grensinfrastructuur die mensenrechten ontkent en door te lobbyen voor een beleid van gemilitariseerde reacties op migratie.

Desinvesteer!

Het rapport besluit met een oproep tot campagnes om te desinvesteren in de grensbeveiligingssector. Er is een lange geschiedenis van campagnes en bewegingen die oproepen tot desinvestering in industrieën die mensenrechtenschendingen ondersteunen – van de campagnes tegen de Apartheid in Zuid-Afrika tot meer recente campagnes om te desinvesteren in de fossiele brandstofindustrie. De anti-migatie-industrie is voor elke financiële instelling een even moreel giftig goed geworden, gezien de litanie van mensenrechtenschendingen die eraan verbonden zijn en de waarschijnlijkheid dat ze de komende jaren zullen toenemen.