Arms trade and military relations Netherlands – Israël.

Waar vind je informatie over Nederlandse wapenhandel met Israël? Wat zijn de militaire relaties tussen Nederland en Israël? Stop Wapenhandel heeft jarenlang ervaring met onderzoek naar dit soort informatie. We steunen de oproep tot een militair embargo en vinden het belangrijk dat acties en campagnes worden gevoerd op grond van kennis en feiten. Omdat we graag onze kennis delen organiseren we workshops over dit onderwerp. Zie de presentatie Arms trade and military relations Netherlands – Israël. We hopen dat mensen deze kennis ook blijven gebruiken als het conflict van de voorpagina’s is verdwenen, want de militaire relaties tussen Nederland en Israël zijn langlopend en passen in een breder streven naar wereldwijde militaire dominantie van westerse landen.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer