Averechts effect: nog meer wapens in EU

NRC brieven 23 juni 2018 – De veronderstelling achter de 13 miljard euro die de Europese Commissie ter beschikking wil stellen voor defensietechnologie (zie Frankentank als voorbeeld voor EU, 15/06) is dat Europese defensiebedrijven meer zullen samenwerken waardoor er minder doublures in EU wapenproductie komen. Dat zou de EU bewapening efficiënter, betaalbaarder en minder VS-afhankelijk maken.

Europese lidstaten blijven echter hun eigen wapenindustrie beschermen: het geld komt bovenop bestaande nationale uitgaven. Nederland heeft dat zelfs in zijn regeerakkoord opgenomen. Hoewel Europese defensiesamenwerking als kostenbesparend wordt gepresenteerd, gaat er juist meer geld naar toe, ten koste van civiel Europees onderzoeksgeld. De wapenindustrie heeft het goed voor elkaar. Bij de voorbereiding van dit besluit zaten ze bij de Commissie aan tafel, en kunnen nu, tot tevredenheid van hun aandeelhouders, onderzoeksinvesteringen met publiek geld financieren. Belangrijk doel is, zoals de Commissie stelt, de Europese wapenindustrie concurrerender te maken op de internationale markt. Meer Europese wapenexport dus. De 13 miljard zal niet bijdragen aan een stabielere wereld. Als het komt tot export van het Frans-Duitse tankontwerp, is de kans groot dat het coulante Franse wapenexportbeleid zal prevaleren boven het voorzichtige Duitse beleid. Dit geldt vooral voor export naar het Midden-Oosten, al jaren de grootste afzetmarkt voor Europese wapens.

Wendela de Vries
Stop Wapenhandel