Nederlandse pensioenfondsen beleggen massaal in producenten militaire drones

Amsterdam, 4 oktober 2014 – Nederlandse pensioenfondsen beleggen massaal in producenten van militaire drones. Dit blijkt uit onderzoek van Stop Wapenhandel in het kader van de Internationale actiedag tegen drones. Daarmee investeren de pensioenfondsen in controversiele wapens die de drempel voor oorlog verlagen, de menselijke factor bij de beslissing om te doden steeds verder reduceren, en in sommige gevallen gebruikt worden voor liquidaties, soevereiniteitsschendingen en mensenrechtenschendingen.
Vooralsnog heeft geen enkel pensioenfonds een beleid ten aanzien van beleggingen in drones. Stop Wapenhandel pleit ervoor dat pensioenfondsen dergelijk beleid gaan ontwikkelen en investeringen in dronesbedrijven beëindigen.

ABP is, als veruit het grootste pensioenfonds naar belegd vermogen, de belangrijkste investeerder in de dronesbedrijven. Het belegt voor in totaal ruim een miljard euro in de twintig onderzochte bedrijven. Een aantal andere pensioenfondsen, zoals die voor de Bouw, de Grafische Bedrijven, de Huisartsen en de Woningcorporaties, beleggen eveneens in veel van deze ondernemingen.

“Drones nemen een drempel weg om geweld te gebruiken in plaats van te zoeken naar diplomatieke of politieke oplossingen. Pensioenfondsen en andere financiële instellingen zouden meer werk moeten maken van een ethisch beleggingsbeleid, en sneller moeten inspelen op concrete ontwikkelingen die aanvullingen hierin nodig maken”, aldus Wendela de Vries, coördinator van Stop Wapenhandel.

Stop Wapenhandel ziet twee mogelijkheden om beleggingsbeleid ten aanzien van drones te ontwikkelen. De meest geëigende oplossing is het toevoegen van drones aan de lijst van ‘controversiële wapens’ en daarop aansluitend bedrijven uitsluiten die drones, of essentielë onderdelen of diensten daarvoor, produceren of leveren. Een minder vergaande methode is het uitsluiten van die bedrijven die drones leveren die ingezet worden in situaties waar mensenrechten worden geschonden of die in strijd zijn met het internationaal recht. Daarbij zouden in ieder geval alle producenten/leveranciers van bewapende drones van beleggingen uitgesloten moeten worden.

Het rapport ‘Pensioengeld voor militaire drones’ is te vinden op www.stopwapenhandel.org

Steun Stop Wapenhandel

Doneer