Brievenbusfirma’s van wapenbedrijven: antwoorden op Raads- en Kamervragen

Zowel in de Amsterdamse gemeenteraad als in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over wapenbedrijven die belasting ontwijken via een Nederlandse brievenbusfirma (vaak zonder enig personeel). Door het gunstige Nederlandse belastingklimaat kunnen die bedrijven hun toch al niet onaanzienlijke winsten vergroten. Alleen al in Amsterdam bevinden zich holdings van vijf van de grootste wapenbedrijven ter wereld, die leveren aan Saoedi-Arabië en die onderdelen voor kernwapens maken.

Lees de vragen en antwoorden van de Tweede Kamer

Lees de vragen en antwoorden van de Amsterdamse gemeenteraad

Zowel de minister van Financiën (mede namens de minister van Buitenlandse Zaken) als het Amsterdamse college van B&W gooien wel wat ruis op de lijn. Alsof de vraagstellers niet weten waar ze het over hebben, alsof niet te bepalen is om welke bedrijven het gaat.

De minister zegt: “Overigens bestaan er geen commerciële bedrijven die kernwapens produceren. Wel zijn er bedrijven die onderdelen leveren die kunnen worden gebruikt in de defensie-industrie, inclusief voor een kernwapenprogramma.” Dat is formeel genomen correct: het samenvoegen van kernraket en kernkop gebeurt door overheidsinstanties (in de VS bijvoorbeeld door het Ministerie van Energie dat verantwoordelijk is voor het kernwapenprogramma). Banken en pensioenfondsen die ethisch willen investeren weten precies welke bedrijven meewerken aan kernwapenproductie en van belegging moeten worden uitgesloten. Misschien moet de minister even bij hen te rade gaan.

In antwoord op de vraag “Deelt het college de mening dat Amsterdam op geen enkele wijze – hoe passief dan ook – een rol mag spelen in het faciliteren van de wapenindustrie?’ antwoord B&W van Amsterdam onder meer: “Er ontbreekt een omvattende definitie van het begrip wapenindustrie waardoor deze vraag niet exact te beantwoorden is.” In acties wezen Stop Wapenhandel en het Amsterdams Vredes Initiatief op de tien grootste wapenbedrijven ter wereld,  waarvan de grootste, Lockheed Martin (Herikebergweg 238 Amsterdam, nul medewerkers) in 2017 een defensieomzet meldt van $47.985.00 miljoen. Wat dit bedrijf levert aan Saoedi-Arabië is op hun website te vinden. Is er iemand die er aan twijfelt of dit een wapenbedrijf is?

De Nederlandse overheid hanteert bij het verstrekken van wapenexportvergunningen voor het begrip ‘wapen’ de lijst die de Europese Unie (EU) heeft opgesteld (Common Military List of the European Union). Ook banken die niet in wapens beleggen volgen deze lijst. B&W hoeft dus niet te doen alsof het wiel nog niet is uitgevonden.

 

..