Brochure Europa en de wapenhandel: van exportcontrole tot industriebeleid

De Europese strijdkrachten en de machtige wapenindustrie hebben een grote invloed op het Brusselse beleid. Mede door hun invloed is bijvoorbeeld in het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid opgenomen dat de EU streeft naar een versterking van de Europese defensie-industrie.

Samen met het Comité Ander Europa heeft de Campagne tegen Wapenhandel een brochure geschreven over de problemen die dit oplevert voor de Europees wapenexportcontrole.

De brochure Brochure Europa en de wapenhandel: van exportcontrole tot industriebeleid kan gratis worden gedownload op onze website  Je kunt ook, tegen verzendingskosten, een papieren exemplaar krijgen. In dat geval maak je € 2 per brochure over op rekening 39.040.73.80 van Campagne tegen Wapenhandel Amsterdam ovv ‘Europa brochure’.