Wat deed die wapenhandelaar in ons parlement?

Op 17 april protesteerde de Campagne tegen Wapenhandel tegen het optreden van de Executive Vice President van Lockheed Martin in een besloten zitting aan de Tweede Kamer. Lockheed Martin is een van de grootste wapenfabrikanten ter wereld en bouwer van de JSF. Zo’n 20 mensen stonden voor de deur van het Kamergebouw met spandoeken met ‘Wat moet die wapenhandelaar in ons parlement? en ‘Wilt u meebetalen aan de JSF?’.

De heer K.Pitalist, aanwezig met een winkelwagen vol ‘bommen’ bedankte op komische wijze voorbijgangers en langslopende politici voor hun financiële bijdrage aan de JSF.  Omdat een paar honderd meter verderop de overdracht van het Nederlands opperbevel plaatsvond, kwam ook top van de Nederlandse strijdkrachten – in gala, met dames – langs de demonstratie.spandoeken

Na afloop van de demonstratie kwam SP-kamerlid Van Velzen naar buiten om te vertellen dat de besloten briefing in de Tweede Kamer weinig nieuws had opgeleverd. Waarschijnlijk heeft de Executive Vice President van Lockheed Martin zich daarna meteen naar het feestje van Dick Berlijn gespoed. Daar worden immers de echte zaken gedaan, zo’n Tweede Kamer, ach die pik je voor de vorm nog even mee.

Over de aanschaf van de JSF zijn nog veel vragen onbeantwoord. Waarom krijgt de JSF een kernwapentaak, terwijl de minister van Buitenlandse Zaken recent heeft verklaard alle kernwapens te willen afschaffen? Hoe denken regering en parlement met een zwaarbewapende bommenwerper vredesmissies en wederopbouw te steunen? Wat is het nut van gevechtsvliegtuigen als je soldaten vooral last hebben van bermbommen? Dit soort vragen zouden regering en parlement eerst moeten beantwoorden, voordat ze zich verder committeren aan een peperduur vliegtuig dat volgens de Amerikaanse Rekenkamer een groot fiasco dreigt te worden.pacevlag

Het bevreemdt de Campagne tegen Wapenhandel dat de bevolking blijkbaar niet mag weten welke informatie het parlement over de JSF krijgt. Het bevreemdt de Campagne tegen Wapenhandel ook dat het parlement zich op die manier laat informeren door een zeer belanghebbende partij. Het is nog steeds onduidelijk waarom Nederland aan de veel te dure JSF moet deelnemen. Die deelname lijkt vooral bedoeld om de Nederlandse wapenindustrie te steunen.

Protest tegen bommenwerper JSF  de Pers, 18 april 2008

Demonstratie in Den Haag tegen wapenhandel  KRO DingenDieGebeuren, 17 april 2008