NATO Climate Killer – Climate Crossfire

Op zaterdag 2 december om 17.00 uur organiseren internationale vredes- en rechtvaardigheidsgroepen een discussie over het rapport Climate Crossfire; How NATO’s 2% military spending targets contribute to climate breakdown van Transnational Institute, Tipping Point North South en Stop Wapenhandel. Naar aanleiding van COP28, de “United Nations Climate Change Conference of the Parties of the UNFCCC” die van 30 november tot 12 december plaatsvindt in Dubai.

NAVO landen hebben afgesproken om minimaal 2% van hun BBP uit te geven aan hun militair apparaat. Dat is een willekeurig percentage, niet gerelateerd aan een dreigingsanalyse en gebaseerd op een beperkte definitie van veiligheid. Ook Nederland doet mee en verhoogd zijn militaire uitgaven in 2024 met 40% ten opzichte van 2023, waarvan minstens 28% naar nieuwe wapens gaat. Wat voor gevolgen heeft dat voor de uitstoot van broeikasgassen door de krijgsmacht? Wat zijn de financiële en ecologische gevolgen in het komende decennium als de NAVO dit beleid doorzet, en zal hoe de wapenindustrie hiervan profiteren?

Deelname webinar op Zoom http://bit.ly/NATO-Climate-Killer-part2

In het rapport Climate Crossfire wordt onder meer vastgesteld dat:

* De militaire fossiele voetafdruk van de NAVO steeg van 196 miljoen ton CO2-equivalent (tCO2e) in 2021 tot 226 miljoen tCO2e in 2023 – 30 miljoen ton meer in twee jaar, wat overeenkomt met ruim 8 miljoen extra auto’s.

* Als alle NAVO-leden tussen 2021 en 2028 de doelstelling van 2% van het BBP halen zal hun totale gezamenlijke militaire fossiele voetafdruk 2 miljard tCO2e bedragen.

* De Europese NAVO-leden moeten €1 biljoen extra uitgeven om de norm van 2% BBP te halen, ongeveer evenveel als de €1 biljoen die nodig is voor de Europese Green Deal.

*NAVO lidstaten exporteren wapens naar 39 van de 40 landen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering, waarmee het risico op gewapend conflict en onderdrukking toeneemt terwijl we middenin een klimaatcrisis zitten.

* De militaire uitgaven van de NAVO stegen tussen 2021 en 2023 van $1,16 biljoen naar $1,26 biljoen. Als alle 31 lidstaten hun militaire uitgaven verhogen tot 2% BBP zullen de totale uitgaven tussen 2021 en 2028 naar schatting 11,8 biljoen dollar bedragen.

* Van de 1,26 biljoen dollar militaire uitgaven van de NAVO-landen in 2023 kan twaalf jaar lang de klimaatfinanciering van 100 miljard dollar voor de meest kwetsbare landen worden betaald.

* Als elk NAVO-lid de doelstelling van 2% BBP voor militaire uitgaven zou halen, zou de NAVO tegen 2028 2,57 biljoen dollar extra uitgeven, genoeg om zeven jaar lang de kosten voor klimaatadaptatie van alle lage- en middeninkomens landen te voldoen (volgens schatting van UNEP, het Milieuprogramma van de Verenigde Naties).

Steun Stop Wapenhandel

Doneer