4 december 2007 Activisten ‘collecteren’ tevergeefs voor de JSF

Niemand wil betalen voor peperduur gevechtsvliegtuig

04-12-2007 De Nederlandse bevolking blijkt geen cent voor de Joint Strike Fighter te willen geven. De Campagne tegen Wapenhandel heeft de proef op de som genomen. Activisten zijn in vier steden met (luchtmacht)pet en collectebus rondgegaan om de Nederlandse burger om een financiële bijdrage voor het beoogde nieuwe gevechtsvliegtuig te vragen. De opbrengst van deze collecte was – niet geheel onverwacht – minimaal.

In Amsterdam werd op de Dam ‘gecollecteerd’ door activisten in luchtmachtkleding. Het publiek bleek echter vooral geïnteresseerd in Sinterklaasinkopen. Een voorbijganger gaf 6,50 voor de activisten, niet voor de JSF.

Op de Dam in Amsterdam : Wilt u betalen voor de JSF?

In Enschede werden handtekeningen opgehaald tegen de JSF, en werd cake verkocht ‘ten behoeve van de JSF”. Het publiek liep wel warm voor de petitie tegen de JSF.

In Den Haag probeerde een vertegenwoordiger van de wapenindustrie het publiek te bewegen tot een financiële bijdrage, om deze te kunnen overhandigen aan het NIFARP, de lobby van de defensie-industrie ten behoeve van de JSF. Ook hier was de opbrengst minimaal. 

 

collecte in Den Haag

Zelfs Van Middelkoop wil niet bijdragen aan duurdere JSF
foto: Boyd Noorda, sociamedia.nl

In Hoogeveen collecteerden ‘luchtmachtmilitairen’ ten behoeve van het aldaar gevestigde Stork Aerospace, één van de grootste profiteurs van de JSF-deelname. Het plan was om het opgehaalde geld over te dragen aan de directie van het bedrijf, maar Stork wilde de 10,05 euro die was opgehaald niet aannemen.

collecte in Hoogeveen
Hoogeveen: Geef gul voor de JSF

Nadat het geld geteld was, concludeerden de Haagse vredesactivisten: “We moeten bekennen dat we toch niet genoeg hebben opgehaald om de JSF te kunnen kopen. Dus: sorry wapenhandelaars, het kan niet doorgaan.”

 

Rekenkamerrapport

 
 
gesprek met van der Knaap
 
Activisten in gesprek met van der Knaap

Een JSF kost op het moment 110 miljoen dollar en hoeveel die prijs gaat stijgen in de komende jaren kan niemand zeggen. Ook de Rekenkamer niet.

In het vandaag verschenen rapport over de JSF concludeert de Rekenkamer dat de Nederlandse deelname gepaard blijft gaan met een groot aantal onzekere factoren, zowel wat betreft de ontwikkeling van de kosten als ook de toegang van de industrie tot het programma. Bovendien zou volgens de huidige stand van zaken de industrie een hoger dan voorzien percentage van de JSF omzet moeten terugbetalen aan de staat. Tegelijk nemen de kansen voor de industrie om deel te nemen af naarmate de euro duurder wordt ten opzichte van de dollar.

Vliegen deed de JSF ook al niet

In mei 2007 stortte het JSF-testtoestel van prototype AA-1 bijna neer. De piloot wist een noodlanding te maken, waarbij het onderstel en de banden zwaar beschadigd raakten. Normaal gesproken wordt elk babystapje in de ontwikkeling van de JSF breeduit gemeten aan de pers, zo meldt Defence Industrially, maar deze noodlanding werd pas twee weken later in een klein persberichtje gemeld.

Hoewel Lockheed Martin beweerde dat er niks aan de hand was en dat het toestel in juni weer zou vliegen -en later in augustus-, stond het testtoestel eind november nog steeds aan de grond. Er moesten cruciale onderdelen van het electronische systeem opnieuw ontworpen worden. Lockheed Martin meed de publiciteit. Op 7 december heeft het eerste testtoestel weer gevlogen. Vaststaat dat deze zoveelste tegenslag de JSF alleen maar duurder maakt.

Voor de aanschaf en exploitatie van 85 JSF toestellen staat op dit moment 14,6 miljard euro begroot. Om de industrie te steunen heeft de Nederlandse overheid heeft al meer dan een miljard euro in dit onzinnige project gestopt. In 2010 wordt besloten of de JSF de opvolger wordt voor de F16. Niet als het aan ons ligt!

meer foto’s en verslag: Indymedia