Wapenhandelcijfers

Wapenhandelcijfers

Uit: VD AMOK nr. 4, 2005

Naast het Zweedse SIPRI (zie VD AMOK nr. 2 2005) komt ook de Amerikaanse Congressional Research Service (CRS) jaarlijks met cijfers over de internationale wapenhandel en in het bijzonder die met ontwikkelingslanden. Ondanks geheel andere rekenmethoden komen de becijferingen van de twee instituten redelijk met elkaar overeen. Is Nederland bij SIPRI ’s werelds twaalfde exporteur over een langjarig gemiddelde (2000-2004), bij de CRS is dat een elfde plaats voor 2001-2004. Voor 2004 alleen is Nederland bij de CRS wereldwijd de negende exporteur, bij SIPRI nummer elf.
De CRS heeft ook aparte berekeningen voor wapenexporten naar ontwikkelingslanden. In die cijfers is Nederland de negende grootste over de periode 2001-2004. Alleen de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad, Israël, Italië en Oekraïne scoren hoger.

Als nog weer andere cijfers ons niet bedriegen staat Nederland in beide jaarrapporten volgend jaar een of meer plaatsen hoger. Het onlangs verschenen jaarrapport wapenexportbeleid van de Nederlandse overheid laat namelijk een gestaag stijgende hoeveelheid wapenexporten zien. Voor 2005 en 2006 zal die trend zeker worden vastgehouden, met bijvoorbeeld grote orders voor Indonesië (korvetten) en Chili (tweedehands fregatten) op stapel.

Ontwikkeling Nederlandse wapenexport 1996-2004: (waarde afgegeven wapenexportvergunningen in miljoenen euro’s)
1996 419,2
1997 1.108,2
1998 431,9
1999 366,4
2000 417,3
2001 651,3
2002 450,3
2003 1.150,8
2004 644,2
Bron: “Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2004”, Min. v. EZ/BuZa.
In dat jaarrapport over het Nederlandse wapenexportbeleid zijn de volgende tien landen als de grootste afnemers voor 2004 geboekstaafd:
Griekenland 161,43
Zuid-Korea 114,9
Duitsland 88,19
VS 75,35
Frankrijk 56,44
Venezuela 27,62
Italië 21,27
VK 21,18
Overige NAVO 19,83
Denemarken 10,99
(waarde afgegeven wapenexportvergunningen in miljoenen euro’s)

Tenslotte is bij de Campagne tegen Wapenhandel een rapport verschenen dat de Nederlandse wapenhandel over diezelfde periode op eigen wijze analyseert, vooral op basis van de maandelijkse overzichten met wapenexportvergunningen zoals die sinds enige tijd door het ministerie van Economische Zaken op hun website wordt gepubliceerd. Belangstellenden kan het rapport digitaal dan wel in papieren vorm worden toegestuurd: info@stopwapenhandel.org of 020-6164684.

(Richard Grimmett, “Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1997-2004”, CRS Report for Congress, 29 augustus 2005; “Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2004” – te vinden op wapenexportrapportage2004.pdf)