DEBAT: Europese Grondwet – Fundament voor de wapenindustrie?

Amsterdam 25 mei 2005

– De Europese Grondwet legt steun aan de wapenindustrie vast, maar regels voor wapenexportcontrole ontbreken. Bovendien laat de Grondwet ruimte om buiten VN-mandaat wereldwijd zogenaamde preventieve militaire acties uit te voeren. Op 26 mei gaat de Campagne tegen Wapenhandel hierover in debat met voor- en tegenstanders van de Grondwet. Dit debat vindt plaats in De Balie in Amsterdam, om 20.00 uur.

Krista van Velzen (SP) en Luuk Blom (PvdA) zullen met elkaar in discussie gaan, evenals Micha Hollestelle van Pax Christi, en Wendela de Vries van de Campagne tegen Wapenhandel. Het geheel wordt voorgezeten door VPRO journalist Gerard Legebeke, die ervoor zal zorgen dat er een levendige discussie met de zaal ontstaat. Ter ondersteuning van het debat en van de publieke meningsvorming over dit onderwerp, publiceerde de Campagne tegen Wapenhandel deze maand drie rapporten over wapenhandel, wapenindustrie en de Europese Grondwet.

“Wij vinden het zeer verontrustend dat steun aan de wapenindustrie wel in de Grondwet is opgenomen, en regels voor controle op wapenexport niet” verklaart Martin Broek van de Campagne tegen Wapenhandel. “Dat zet de deur open voor wapenexporten naar landen die mensenrechten schenden, en naar oorlogszuchtige landen. Dat is geen bijdrage aan vrede en veiligheid, terwijl de Europese Unie zich daar nu juist op zou moeten richten.”

Volgens de Grondwet moeten Europese lidstaten hun militaire capaciteit geleidelijk uitbreiden. Daarnaast komt er een Europees wapenagentschap (European Defence Agency) en wordt de Europese Veiligheidsstrategie geaccepteerd. Dit houdt in dat in deze Grondwet gekozen wordt voor een grote nadruk op de militaire kant van veiligheid. Ontspanning, ontwapening en vertrouwenwekkende maatregelen zijn hieraan voor de EU blijkbaar ondergeschikt. De defensieparagraaf van de Europese Grondwet is tot stand gekomen na advies van prominenten met een militaire en militair-industriële achtergrond, terwijl andere geluiden niet gehoord zijn. Dat heeft ongetwijfeld bijgedragen aan deze beperkte visie op veiligheid.

De formulering dat militaire operaties “overeenkomstig de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties” uitgevoerd zullen worden, betekent dat een VN-mandaat niet noodzakelijk is. Daarmee laat de Grondwet expliciet ruimte voor militaire acties buiten de VN om. Dat is een ondermijning van het gezag van de VN en een aanslag op het internationaal recht. De Campagne tegen Wapenhandel denkt niet dat deze Grondwet bijdraagt aan een veilig Europa en een veiliger wereld. Daarom zegt ze Nee tegen deze Grondwet.

Debat o.l.v. Gerard Legebeke (VPRO-radio)
Tijd: 26 mei 2005, 20.00-22.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Plaats: De Balie, Amsterdam
Deelnemers: Krista van Velzen (SP), Luuk Blom (PvdA), Micha Hollestelle (Pax Christi), Wendela de Vries (Campagne tegen Wapenhandel).

De rapporten van de Campagne tegen Wapenhandel over het militaire deel van de Grondwet kunt u vinden op onze website. Een gedrukt exemplaar kan op aanvraag toegestuurd worden.