Nieuw rapport: Europese Grondwet steunt wapenindustrie

Amsterdam, 12 mei 2005

– Met het vandaag verschenen rapport ‘Europese Grondwet: fundament voor de wapenindustrie’ geeft de Campagne tegen Wapenhandel het startschot voor haar campagne over de Europese Grondwet.

De Grondwet verplicht lidstaten om “hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren”, waardoor de druk zal toenemen om meer geld te steken in nieuwe wapensystemen. Ook geeft de Grondwet via het defensieagentschap EDA de mogelijkheden om de wapenindustrie te steunen. In sterk contrast daarmee staat het volledig ontbreken van een passage over de noodzaak van een terughoudend wapenexportbeleid dat rekening houdt met mensenrechten en conflictpreventie. De Campagne tegen Wapenhandel vreest dat met deze Grondwet de Europese gedragscode rond wapenexporten ondergraven wordt.

Met drie rapporten en een debat wil de Campagne tegen Wapenhandel de aandacht vestigen op de groeiende militaire rol van de Europese Unie en de belangen van de wapenindustrie.

Het vandaag verschenen rapport gaat in op de achtergronden van de militaire paragrafen van de Grondwet. Zo wil de Europese Unie het mogelijk maken onder EU-vlag overal ter wereld met militaire middelen ‘preventief’ op te treden, desnoods zonder toestemming van de Verenigde Naties. Dat gaat veel verder dan de huidige zogenaamde Petersbergtaken, die het de EU mogelijk maken om bestaande conflicten te beperken en te beheersen.

Nieuwe bewapening moet deze agressieve militaire ambities mogelijk maken. Daarbij zal het zeker niet alleen gaan om efficiënter gebruik van bestaande middelen, maar ook om uitbreiding van capaciteit en investeringen in kostbare technologie. Dat het bewapeningsaspect zo sterk verankerd is in de Grondwet is niet verwonderlijk gezien de sterke adviserende rol die de wapenindustrie op het Europese beleid heeft.

Een zwakker wapenexportbeleid zal leiden tot verdere verspreiding van wapens over de hele wereld. Dat draagt zeker niet aan veiligheid en stabiliteit in de wereld.

De volgende rapporten van de Campagne tegen Wapenhandel, ‘Europese Grondwet: defensieagentschap en militair onderzoek’ en ‘Europese Grondwet: wapenlobby in Brussel’, verschijnen op 18 en 25 mei.


Voor meer informatie:
Martin Broek (06-29146084, 020 6164684)
Wendela de Vries (06-12383295)
Frank Slijper (06-28504778).

Een gedrukt exemplaar van het rapport ‘Europese Grondwet: fundament voor de wapenindustrie’ kan op aanvraag toegestuurd worden.

Op donderdag 26 mei zal vanaf 20.00 uur in De Balie in Amsterdam een debat plaatsvinden over de militaire aspecten van de Europese Grondwet, met sprekers uit politiek, industrie en maatschappelijke organisaties.