Defensie koopt in bij Israëlisch wapenbedrijf Elbit – ‘getest op Palestijnen’

26 januari 2021 – Defensie koopt flink in bij het Israëlische wapenbedrijf Elbit. De afgelopen anderhalve maand sloot het bedrijf drie contracten voor leveringen aan de Nederlandse krijgsmacht, met een totale waarde van ruim €73 miljoen. Nederland verbindt zich daarmee opnieuw aan een bedrijf dat een belangrijke rol speelt in het ontwikkelen van Israëls capaciteiten om Palestijnen te onderdrukken en uit te sluiten.

Op 16 december maakte Elbit twee orders vanuit Nederland bekend. Eén contract van €12,3 miljoen voor het leveren van nachtzichtsystemen voor militairen. De looptijd van het contract is twee jaar, met een optie voor follow-up-leveringen in de zeven jaar daarna. Het tweede contract, van €41,1 miljoen, behelst digitale soldaat- en voertuigsystemen, waaronder beveiligde persoonlijke radio’s. Deze levering maakt onderdeel uit van het VOSS-project (Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem), waarvoor Elbit al eerder zogenaamde ‘Smart Vests‘ leverde.

Begin januari kondigde Elbit vervolgens aan dat het een order van $24 miljoen voor het leveren van tactische computers voor voertuigen van de Landmacht had gekregen. De computers die over een periode van 30 maanden aangeleverd worden vervangen de huidige systemen, die meer dan tien jaar geleden ook al van Elbit afkomstig waren.

Ook bij een ander groot nieuw contract komt Elbit om de hoek kijken. Voor het upgraden van 122 CV90 gevechtsvoertuigen heeft het Britse BAE Systems, het grootste wapenbedrijf van Europa en hofleverancier van de Saoedische krijgsmacht, een contract van ruim €410 miljoen gekregen. Onderdeel van het werk is het integreren van Iron Fist Light Decoupled (IFLD) actief beschermingssystemen in de voertuigen. Deze systemen maken gebruik van optische sensoren, volgradar, lanceerinrichtingen en munitie om bedreigingen op afstand van de voertuigen uit te kunnen schakelen.

Elbit werkt nauw samen met de Israëlische krijgsmacht (IDF) en voorziet deze van allerhande wapens en technologieën voor de onderdrukking van de Palestijnen. Daarna zet het bedrijf deze wapens en technologieën als ‘field tested’ of ‘combat proven‘ op de internationale markt.

Deze strategie werpt z’n vruchten af, niet alleen in de vorm van contracten vanuit Nederland. Elbit en andere Israëlische wapenbedrijven ontvangen regelmatig onderzoekssubsidies van de EU. En enkele maanden geleden schreven we al over de contracten die EU-grensbewakingsagentschap Frontex aan Elbit, collega-Israelisch wapenbedrijf IAI en Airbus toekende voor het uitvoeren van surveillancevluchten met drones om vluchtelingenboten op de Middellandse Zee te kunnen onderscheppen.

In de dezelfde periode als die waarin bovengenoemde drie contracten met de Nederlandse krijgsmacht gesloten werden hoorde Elbit ook de kassa rinkelen in andere Europese landen. Als onderdeel van een consortium dat de trainingsfaciliteiten voor de Britse marine gaat moderniseren gaat Elbit hiervoor nieuwe technologieën leveren, waarvoor het €137 miljoen krijgt onder een twaalfjarig contract. Kort daarna contracteerde het Verenigd Koninkrijk Elbit ook voor het leveren van systemen voor het genereren en communiceren van doelwitinformatie voor meer effectieve beschietingen. Hiermee is nog eens €113 miljoen gemoeid.

Zwitserland bestelde intussen voor €279 miljoen een mobiel radionetwerk voor de gehele krijgsmacht. En Roemenië schafte voor €22 miljoen Elbits diensten voor het upgraden van militaire trainingsvliegtuigen aan.

Elbit speelde daarnaast ook mee in een overeenkomst tussen Israël en Griekenland op het gebied van training voor de luchtmacht. Als onderdeel van het contract van  €1,38 miljard, de grootste militaire deal tussen beide landen ooit, gaat Elbit een vliegschool in Griekenland opzetten en het onderhoud aan trainingsvliegtuigen uitvoeren. “Dit is niet alleen een exportovereenkomst voor defensie, maar eerder een partnerschap voor ten minste 20 jaar”, zei Yair Kulas, hoofd van het Israëlische directoraat voor internationale defensiesamenwerking.

De EU zou de voortdurende Israëlische mensenrechtenschendingen en misdaden tegen de Palestijnen serieus moeten nemen en een wapenembargo tegen het land moeten instellen. Daarnaast zouden de EU en Europese staten echter ook moeten stoppen met het belonen van de Israëlische wapenindustrie met steeds weer nieuwe contracten voor zijn ‘field tested’ materieel.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer