Factsheet, infographics EU-geld voor wapenindustrie / EU money for arms industry

De afgelopen jaren zetten sommige EU flink in op de opbouw van een militair Europa. Politieke overeenstemming is er nog lang niet. Maar de financiering van de Europese wapenindustrie is voortvarend ter hand genomen. Financieel gezien moet het vooral zijn beslag krijgen in de komende begrotingsperiode, die loopt van 2021 tot en met 2027.

Factsheet EUgeld20212027 Europees geld voor de wapenindustrie 2021-2027

Infographic Wat is het Europees Defensiefonds

Infographic Europees Defensiefonds niet goed voor vrede

Infographic Lobby van de Europese wapenindustrie

IN ENGLISH EU money for arms industry 2020-2027

Steun Stop Wapenhandel

Doneer