Een groen pensioen met kernwapens

Trouw Opinie 6/6/2015 — Trouw publiceerde de afgelopen dagen meerdere artikelen over beleggingen van pensioenfondsen. Zo bleek uit onderzoek dat meer dan 80 procent van de ondervraagden niet wil dat hun pensioenfonds in wapens belegt. Helaas gebeurt dit in de praktijk met grote regelmaat, en er wordt zelfs in kernwapens belegd, de meest vernietigende wapens die er zijn.

ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann zegt dat het ABP serieus streeft naar een groen pensioen. Maar dit wordt dan wel een groen pensioen met kernwapens. ABP belegde namelijk vorig jaar 1,1 miljard euro in beursgenoteerde (wapen)bedrijven die betrokken zijn bij ontwikkeling, productie en/of onderhoud van kernwapens. Dit bedrag is gebaseerd op openbare cijfers van ABP zelf.

ABP geeft in zijn ‘Verslag verantwoord beleggen 2014’ ook gewoon openlijk toe dat het belegt in kernwapens: ‘We beleggen alleen in bedrijven die produceren voor landen die volgens het Non-proliferatieverdrag (NPV) over de kernwapens mogen beschikken (de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad)’. Wat het ABP er niet bij zegt, is dat het NPV de kernwapenstaten verplicht om tot nucleaire ontwapening over te gaan. Nagenoeg alle kernwapenstaten lappen dit aan hun laars, sterker nog, ze zijn op het moment hun nucleaire arsenalen aan het vernieuwen.

In ditzelfde ‘Verslag verantwoord beleggen 2014’ schrijft ABP: ‘De aandacht voor mensen uit zich in oog hebben voor (veilige) arbeidsomstandigheden, het respecteren van mensenrechten en massavernietigingswapens.’ Waarom belegt ABP dan toch in kernwapens?

Op vragen vanuit onder andere Stop Wapenhandel over hun beleggingen in kernwapens reageert ABP al jaren in de trant van: ‘Wij volgen Nederlandse wetgeving en de internationale gedragsverplichtingen van de Nederlandse overheid.’ Het ABP ontkent hiermee compleet een eigen verantwoordelijk in ethische zaken te hebben: het je simpelweg aan de wet houden is wel een erg magere invulling van een beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen.

De totale beleggingsportefeuille van ABP is 373 miljard euro. Op dit bedrag is 1,1 miljard aan beleggingen in kernwapens maar een schijntje, dus ABP: neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid eindelijk eens serieus en ban de bom.

Martin Hoek

 

.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer