‘Militaire exportkredieten hinderen Nederlandse export naar ontwikkelingslanden’

Persbericht – 17 maart 2006

[Rapport “Militaire exportkredieten: niet ontwikkelingsrelevant”]

Vice-president Internationale Handelsfinanciering Hayo Cijfer van de ABN Amro stelt dat grote, militaire exportkredietverzekeringen de Nederlandse export naar ontwikkelingslanden belemmeren. Dit zegt Cijfer vandaag in het VPRO radioprogramma Argos. Volgens Cijfer staan de militaire exportkredietverzekeringen andere exporten naar bijvoorbeeld Indonesië in de weg, doordat zij een groot beslag leggen op het maximaal te verzekeren bedrag per land, het landenplafond.

De exportkredietverzekeringfaciliteit wordt door Atradius DSB uitgevoerd namens de Nederlandse Staat. Een exportkredietverzekering garandeert exporteurs de betaling van hun goederen als de ontvanger, vaak een ontwikkelingsland, niet betaalt.

De twee grootste militaire polissen van de afgelopen jaren waren voor twee Indonesische orders van in totaal 4 korvetten met een totale waarde van ruim één miljard euro. Het gaat het ook internationaal gezien – om een zeer grote wapenleverantie. Door deze verzekering is het landenplafond voor Indonesië bereikt. Hierdoor kunnen andere exporten, zoals de export van medische apparatuur van het bedrijf Enraf Nonius, naar Indonesië vrijwel niet meer verzekerd worden. Cijfer vraagt zich dan ook af of de aanstaande handelsmissie naar Indonesië, onder leiding van Minister Brinkhorst, wel zin heeft. De ABN Amro vice-president bekritiseert het beleid van de Nederlandse Staat, die volgens hem een hand heeft gehad in de keuze voor een exportkredietverzekering voor de korvetten van De Schelde in plaats van voor andere, civiele goederen.

Deze keuze valt daarnaast moeilijk te rijmen met het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Nederland besteedt jaarlijks 60 miljoen euro aan ontwikkelingshulp voor Indonesië. De nu verstrekte exportkredieten zijn een veelvoud daarvan en zullen ertoe leiden dat Indonesië het komende decennium meer besteedt aan de aflossing van een militaire schuld aan Nederland dan dat het land aan ontwikkelingshulp ontvangt.

De uitzending van radioprogramma Argos valt samen met het verschijnen van een rapport van de Campagne tegen Wapenhandel over Nederlandse wapenhandel en exportkredietverzekeringen. Twintig procent van de exportkredietverzekeringen in Nederland is bestemd voor militaire exporten. Marijn Peperkamp van Campagne tegen Wapenhandel: “Militaire exportkredieten zijn in strijd met een samenhangend ontwikkelingsbeleid, want ze bijdragen aan hoge militaire uitgaven en nieuwe schulden. Schulden en militaire uitgaven zijn belangrijke barrières voor de ontwikkeling van landen in het Zuiden.” Ook blijkt uit dit rapport dat financiële betrokkenheid van de overheid, haar onafhankelijkheid als toezichthouder op wapenexporten op het spel zet. Een serieus probleem gezien het feit dat Nederland tot de tien grootste wapenexporteurs in de wereld behoort.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer