EU rapport over wapenhandel te laat en incompleet, menen vredesorganisaties.

Persbericht Campagne tegen Wapenhandel


11 januari 2012 — De publicatie van het Dertiende Jaarverslag over de Controle van Export van Militaire Goederen en Technologie over 2010 roept vragen op over de betrouwbaarheid van de informatie en de inzet van de EU om wapenexport effectief te controleren, menen tien organisaties tegen wapenhandel.

Dit belangrijke rapport (470 pagina’s met tabellen en cijfers) werd gepubliceerd op de laatste werkdag van het jaar (vrijdag 30 december 2011). De data kregen geen aandacht op de website van de Raad van Europa (verantwoordelijk voor de publicatie) noch op die van het Europees Parlement. Dit maakt de indruk dat het Rapport wordt beschouwd als een bureaucratische verplichting in plaats van een belangrijk document dat publieke discussie verdient door regeringen van EU lidstaten of door EU organen.

Bovendien hebben acht landen (bijna een derde van de lidstaten, waaronder twee van de grootste wapenexporteurs ter wereld, Duitsland en Groot-Brittannië) geen volledige informatie gegeven over leveranties, hetgeen een correcte analyse van de wapenexport van de EU in feite onmogelijk maakt.

De totale waarde van afgegeven wapenexportvergunningen in de EU daalde in 2010 met 21% in verhouding tot 2009 toen een recordbedrag van 40.3 miljard euro aan exportvergunningen werd afgegeven. Desondanks bedroeg de vergunningwaarde in 2010 31.7 miljard euro, bijna evenveel als in 2008 (33.5 miljard euro) en nog steeds een van de hoogste bedragen sinds de EU in 1998 een gezamenlijk wapenexportbeleid instelde.

Hoewel de waarde van wapenexportvergunningen naar westerse landen (voornamelijk de Europese Unie en de Verenigde Staten) gedaald is, is de omvang van de wapenexport naar ontwikkelingslanden verontrustend gestegen tot 15.5 miljard euro, bijna de helft van alle exportvergunningen. De waarde van exportvergunningen naar autoritaire regimes in het Midden-Oosten en Noord Afrika daalde ten opzichte van de recordwaarden van 2009, maar was nog steeds zeer omvangrijk, namelijk 8.3 miljard euro.

Op grond van artikel 15 van het EU Gezamenlijk Standpunt voor Export van Militaire Goederen en Technologie moet in 2012 een evaluatie plaatsvinden van het EU wapenexportbeleid. Zo’n evaluatie kan alleen zinvol zijn als deze is gebaseerd op coherente en volledige informatie.

Europese organisaties tegen wapenhandel, voor mensenrechten en vrede, roepen de leden van het Europees Parlement op om over het Dertiende Jaarverslag over de Controle van Export van Militaire Goederen en Technologie een debat te vragen, een volledige analyse te eisen en opheldering te vragen over de tekortkomingen.

Getekend
Rete Italiana per il Disarmo Italy
Campagne tegen Wapenhandel The Netherlands
Quaker Council for European Affairs Brussels
Observatoire des armements France
Vredesactie Belgium
Campaign Against Arms Trade United Kingdom
Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs / Justícia i Pau Catalonia Spain
Swedish Peace and Arbitration Society
Foundation for arms conversion and peace research Bremen Germany
Peace Union of Finland

Dertiende jaarrapport PDF

Beantwoording Kamervragen El Fassed (GL) over de Europese rapportage

Steun Stop Wapenhandel

Doneer