Europees defensieagentschap stevig in Europese Grondwet verankerd: Wapenindustrie aast op miljarden militair onderzoeksgeld

Groningen, 19 mei 2005

– Vandaag verschijnt het tweede rapport van de Campagne tegen Wapenhandel over de groeiende militaire rol van de Europese Unie en de belangen van de wapenindustrie. Het rapport ‘Europese Grondwet: Defensieagentschap en militair onderzoek‘ gaat in op de oprichting van het militaire agentschap EDA en de uitgaven voor Europees defensiegerelateerd onderzoek.

Het rapport onthult dat de opstellers van de Europese Grondwet zich hebben laten adviseren door hoge officials uit de wapenindustrie en topmilitairen. Hun visie op een militair Europa is in de Grondwet vastgelegd. Prominente critici van een militaire Europese koers zijn niet geraadpleegd.

Onder invloed van de militaire lobby krijgt het vorig jaar opgerichte Europees Defensieagentschap (EDA) in de Grondwet een breed takenpakket toebedeeld. Het EDA moet de defensie-industrie versterken en militair onderzoek ondersteunen.

Een door de wapenindustrie gedomineerde adviesgroep van de Europese Commissie drong er vorig jaar op aan dat Europa jaarlijks minimaal 1 miljard euro gaat besteden aan security research. Hiermee wordt beoogd gelijke tred te houden met Amerikaanse onderzoeksuitgaven aan Homeland Security. Vorige maand stelde Brussel voor de komende zeven jaar 3,5 miljard euro voor ruimtevaart- en veiligheidsonderzoek beschikbaar te stellen. Het is opmerkelijk dat de Europese Unie zo snel zo’n groot bedrag beschikbaar stelt. Tot voor kort was de financiering van militair onderzoek door Brussel ondenkbaar.

Mede als gevolg van de aanslagen van 11 september 2001 in New York en 11 maart 2004 in Madrid heeft de lobby van de defensie-industrie meer invloed gekregen in Europa. “Met de artikelen over het EDA is de ondersteuning van militair onderzoek nu ook in de Grondwet vastgelegd”, aldus onderzoeker Frank Slijper van de Campagne tegen Wapenhandel.

Met drie rapporten en een debat wil de Campagne tegen Wapenhandel de aandacht vestigen op de groeiende militaire rol van de Europese Unie en de belangen van de wapenindustrie. De Campagne tegen Wapenhandel vreest dat deze Grondwet de positie van de defensie-industrie versterkt en het wapenexportbeleid ondermijnt.

Het laatste rapport van de Campagne tegen Wapenhandel, ‘Europese Grondwet: wapenlobby in Brussel’, verschijnt op 25 mei.

Voor meer informatie: Frank Slijper (06-28504778) of Martin Broek (06-29146084).

Europese Grondwet: Defensieagentschap en militair onderzoek en het vorige week verschenen rapport ‘Europese Grondwet: fundament voor de wapenindustrie’ kunt u vinden op onze website www.stopwapenhandel.org. Een gedrukt exemplaar kan op aanvraag toegestuurd worden.

Op donderdag 26 mei zal vanaf 20.00 uur in De Balie in Amsterdam een debat plaatsvinden over de militaire aspecten van de Europese Grondwet, met Luuk Blom (PvdA), Krista van Velzen (SP), Micha Hollestelle (Pax Christi) en Wendela de Vries (Campagne tegen Wapenhandel). Het precieze programma volgt z.s.m. op onze website: www.stopwapenhandel.org.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer