Eurometaal dicht!

17 april 2002

Nederland’s laatst overgebleven grote munitiefabrikant is niet meer. Zowel in Zaandam als in Bergen op Zoom (Franerex) sluiten een dezer dagen de poorten definitief. Zowel teruglopende bestellingen als een strengere controle op veiligheidsvoorschriften, als gevolg van de vuurwerkramp in Enschede, hebben het bedrijf, dat al enige tijd in handen was van het Duitse Rheinmetall, definitief de das omgedaan. Eurometaal neemt een geschiedenis van omstrden leveranties en illegale wapenhandel met zich mee het graf in. De afgelopen tien jaar haalde vooral de overeenkomst met Turkije voor de productie van M483 artilleriegranaten regelmatig het nieuws. Ondanks de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat deze splintergranaten door het Turkse leger in de oorlog tegen de Koerden zijn gebruikt, weigerden opeenvolgende regeringen de overeenkomst te verbreken. Ondertussen werd de productiecapaciteit naar Turkije verhuisd, om aan de groeiende kritiek te ontkomen. Daar is MKEK inmiddels in staat de granaten vrijwel helemaal zelf te maken; de laatste jaren leverde Eurometaal nog wel onderdelen ervoor. Het valt te verwachten dat MKEK interesse zal hebben in een deel van de failliete boedel, om voortaan het gehele productieproces in eigen huis uit te kunnen voeren. Met grote dank aan Den Haag.