Europese Investeringsbank voor wapenindustrie?

Het Comité voor Industrie en Onderzoek van het Europees Parlement stemt binnenkort over de vraag of geld van de Europese Investeringsbank (EIB) ook naar de wapenindustrie mag. Tot nu toe is expliciet bepaald dat de EIB geen geld geeft voor wapenonderzoek. Samen met andere groepen van het Europees Netwerk tegen Wapenhandel roept Stop Wapenhandel Europarlementariërs op tegen de verruiming van de

financieringsregels te stemmen. Geld voor militair onderzoek is een subsidiëring van de wapenindustrie en gaat bovendien ten koste van belangrijke uitgave voor onderzoek naar duurzame energie en het tegengaan van armoede in de EU.

Van 31 maart tot 2 april komen onderzoekers en campagnegroepen tegen wapenhandel bijeen in Rome om onderzoek te delen en nieuwe campagnes op te zetten.

 

..

Steun Stop Wapenhandel

Doneer