Europese militaire samenwerking

De Europese Unie begon als economisch samenwerkingsproject met een vredesgedachte: als landen onderling economisch verweven zijn zullen ze geen oorlog met elkaar voeren. Voor Europa heeft dat heel lang gewerkt. Anders dan in de honderden jaren daarvoor is het thans ondenkbaar dat Frankrijk en Duitsland nog oorlog met elkaar zouden voeren. Maar nu is er een sterke lobby om van Europa een militair machtsblok maken naast de Verenigde Staten, China en Rusland.

Na het begin van de oorlog in Oekraïne drongen verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan op stevige taal ten aanzien van Rusland als grootste bedreiging voor de Europese veiligheid. Aan enige vorm van dialoog of samenwerking met Rusland wordt zelfs niet gerefereerd.

De EU ontwikkelt zich in een snel tempo tot een militair blok.

* Voor nieuwe wapens en wapentechnologie is sinds 2021 jaar zo’n €8 miljard (voor 2021-2027) beschikbaar in het Europees Defensiefonds. Het fonds is opgericht door de Europese Commissie op aandrang van een door wapenbedrijven gedomineerde adviesgroep.

* In het Strategisch Kompas, het nieuwe beleidsdocument over Europees veiligheidsbeleid, staat dat de EU en de lidstaten hun militaire capaciteiten moeten opvoeren. Er moet extra geld komen voor van alles, van het ontwikkelen van nieuwe wapens en technologieën tot het bewapenen en trainen van krijgsmachten in Afrikaanse landen.

* Er is een Europese Vredesfaciliteit opgericht. Die wordt nu gebruikt om EU-lidstaten te betalen voor hun wapenleveranties aan Oekraïne. De Vredesfaciliteit werkt buiten de officiële Europese begroting om en wordt niet gecontroleerd door het Europees Parlement.

De wereld opdelen in machtsblokken die met elkaar rivaliseren is gegarandeerd een recept voor nieuwe oorlogen. De mensheid wordt ingedeeld in ‘wij’ tegen ‘zij’. Soms op grond van nationaliteit. Soms op grond van religie of culturele identiteit. Kwaadwillenden kunnen het gevoel bij een groep te behoren misbruiken voor het organiseren van geweld. Maar uiteindelijk lijken we meer op elkaar dan we verschillen.

We willen niet meegaan in een politiek die ons verdeelt. Voor het oplossen van wereldwijde problemen, zoals de klimaatcrisis of pandemieën, zijn we op elkaar aangewezen. Europa is veiliger als het verbinding zoekt dan als het een militair machtsblok wordt.

Lees verder: Europa kernwapenvrij!