Europese Unie wil wapenindustrie financieren/ EU money for arms industry

Van alle plannen voor meer Europese defensiesamenwerking die de Europese Commissie het afgelopen jaar heeft ontvouwd zijn de plannen voor het financieren van de wapenindustrie het meest concreet. Dat staat in het vandaag verschenen rapport ‘Europees geld voor de wapenindustrie‘. English below

Also available in English as ‘European money for the arms industry’

De EU-regels voor wapenexportcontrole worden sluipenderwijs uitgehold. Het risico dat wapenexport vormt voor vrede, veiligheid en mensenrechten wordt ondergeschikt gemaakt aan een efficiënte Europese wapenmarkt en het bevorderen van de mondiale concurrentiepositie van de Europese wapenindustrie. Het argument dat militaire productie goed is voor werkgelegenheid en technische ontwikkeling wordt daarbij veelvuldig gebruikt, hoewel dat door diverse onderzoekers is weerlegd.

Ontwapening en conflictpreventie worden in ‘Brussel’ nauwelijks genoemd als mogelijkheid om de veiligheid van Europese burgers te bevorderen. Voetstoots wordt aangenomen dat de Europese bewapening omhoog moet, terwijl de EU na de Verenigde Staten al de hoogste bewapeningsuitgaven ter wereld heeft, vele malen hoger dan Rusland en China bijvoorbeeld.

Bij ontwikkeling van het Europese beleid ten aanzien van vrede en veiligheid wordt vrijwel alleen gekeken naar militaire middelen. Er wordt niet gesproken over het oplossen van problemen maar alleen naar bestrijden van de gevolgen. Mogelijk komt dat, omdat het beleid wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de wapenindustrie. De Europese Unie, die bij oprichting streefde naar vrede door samenwerking en het onder controle breken van de wapenindustrie, dreigt daarmee zijn idealen overboord te gooien.

Lees het repport Europees geld voor de wapenindustrie

English

Plans to open the EIB to military production are a step back for ethical banking. That military production is stimulating employment and technical development is refuted in various investigations. Disarmament and conflict prevention are better ways to improve the safety of European citizens.

The weakening of arms export control is adding to this worrying development. The risk that arms exports induce for peace, security and human rights is apparently considered of less importance than an efficient European arms market and the global competitiveness of the European arms industry.

Download factsheet European money for the arms industry

..

.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer