Europees Parlement kiest subsidie wapenindustrie: stemverhouding

Het Europees Parlement heeft het voorstel goedgekeurd voor een Europees Defensiefonds van mogelijk wel €13 miljard voor de ontwikkeling van nieuwe wapens. Gaan het nieuwe parlement het voorlopig voorstel van hun voorgangers overnemen? Of gaan ze toch meer geld bestemmen voor echt veiligheidsbeleid, zoals klimaatbeleid, vredesopbouw of eerlijke ontwikkelingssamenwerking? Lees verder hoe de Nederlandse leden van het Europees parlement over het Defensiefonds hebben gestemd.

Anders dan gebruikelijk krijgt het Europees Parlement geen zeggenschap over de uitgaven van dit Defensiefonds. Wel is er een ethische toetsing voor projecten verplicht. Die wordt uitgevoerd door de wapenindustrie zelf. Desgewenst met hulp van experts die door de Europese Commissie worden aangedragen, wiens namen geheim blijven. Dat klinkt allemaal niet vertrouwenwekkend. Zie hier voor meer achtergrond

Zie hier welke Nederlandse leden van het Europees parlement voor en tegen het Defensiefonds hebben gestemd:

ALDE = Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (VVD & D66)
ECR = Europese Conservatieven en Hervormers (SGP & CU)
ENF = Europa van Naties en Vrijheid (PVV)
EVP = Europese Volkspartij (CDA)
Greens/EFA = Groenen (GroenLinks)
GUE-NGL= Linksen (SP)
S&D = Socialisme en Democratie (PvdA)

 

Steun Stop Wapenhandel

Doneer