Invloed wapenlobby in EU groeit

Invloed wapenlobby in EU groeit

Persbericht

Groningen, 26 mei 2005 – De wapenindustrie heeft veel invloed op de totstandkoming van Europees beleid. De militaire industrie was nauw betrokken bij het opstellen van de Europese Grondwet. Hierdoor worden de belangen van de industrie in de Grondwet optimaal behartigd. Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport ‘Europese Grondwet: Wapenlobby in Brussel’. Het rapport geeft een onthullend beeld van de werkwijze van de wapenlobby in Brussel. Dit is het laatste van drie rapporten van de Campagne tegen Wapenhandel over de groeiende militaire rol van de Europese Unie en de belangen van de wapenindustrie. Nu de EU meer militaire taken op zich neemt groeit de belangstelling van de wapenindustrie voor het beleid dat in Brussel ontwikkeld wordt. Het aantal door de wapenindustrie gesponsorde lunchbijeenkomsten en congressen is momenteel amper nog bij te houden. Ze zijn de ideale gelegenheid voor Brusselse beleidsmakers, hoge militairen en directeuren uit de defensie-industrie om nieuw beleid voor te koken. Toch is in brede kring maar weinig bekend over de innige band tussen Brussel en de wapenindustrie.

“Indien de EU af wil komen van haar slechte imago van een ondemocratisch en ondoorzichtig instituut, moet er snel een einde komen aan deze achterkamertjespolitiek”, vindt onderzoeker Frank Slijper van de Campagne tegen Wapenhandel.

Ronduit schokkend is de dominante aanwezigheid van het militaire bedrijfsleven in adviesraden van de Europese Commissie, die op belangrijke terreinen beleidsvoorstellen doen. De afgelopen drie jaar namen directeuren uit de defensie-industrie deel aan adviescommissies rond militair onderzoek, marinescheepsbouw en militaire lucht- en ruimtevaart. De Campagne tegen Wapenhandel roept Brussel op om de invloed van de wapenindustrie op de besluitvorming aan banden te leggen.

Met de drie deze maand verschenen rapporten en een debat wil de Campagne tegen Wapenhandel de aandacht vestigen op de groeiende militaire rol van de Europese Unie en de belangen van de wapenindustrie. De Campagne tegen Wapenhandel vreest dat deze Grondwet de positie van de defensie-industrie versterkt en het wapenexportbeleid ondermijnt.


Voor meer informatie: Frank Slijper (06-28504778) of Martin Broek (06-29146084).

De drie rapporten kunt u vinden op onze website www.stopwapenhandel.org. Gedrukte exemplaren worden op aanvraag toegestuurd.

Donderdag 26 mei zal vanaf 20.00 uur in De Balie in Amsterdam een debat plaatsvinden over de militaire aspecten van de Europese Grondwet, met Luuk Blom (PvdA), Krista van Velzen (SP), Micha Hollestelle (Pax Christi) en Wendela de Vries (Campagne tegen Wapenhandel). Het precieze programma vindt u op onze website: www.stopwapenhandel.org.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer