Exportkredietverzekeringen smeermiddel voor wapenhandel

Stop de wapenexportbevordering door de overheid

Exportkredietverzekeringen zijn een belangrijke vorm van exportpromotie. De Nederlandse overheid verleent exportkredieten aan ontwikkelingslanden zodat zij goederen of diensten van Nederlandse bedrijven kunnen aankopen. Door middel van een exportkredietverzekering kunnen bedrijven het risico afdekken voor het geval een land haar betalingen niet nakomt. Voor het bedrijfsleven is dit een prachtige regeling, want de Nederlandse overheid staat garant indien de afnemer niet betaalt.
Exportkredietverzekeringen worden bovenmatig veel gebruikt voor wapenhandel. In de periode augustus 2002 tot en met juli 2006 gaat het om 18 polissen voor leveringen aan de krijgsmachten van Turkije, Jordanië, Indonesië, Zuid Korea, Thailand, Venezuela, Pakistan en India, voor een totaal verzekerd bedrag van 1,25 miljard euro. Dit betekent dat in deze periode 24 procent van de waarde van alle verstrekte exportkredietverzekeringen is gebruikt voor wapenleveranties, terwijl wapenexport minder dan een procent van de totale Nederlandse export vertegenwoordigt. Een groot deel van de Nederlandse wapenhandel zou zonder exportkredietverzekeringenen niet kunnen plaatsvinden. De risico’s van niet-betaling vallen immers niet op de commerciële markt te verzekeren. Lees hierover meer in de factsheet en andere publicaties van de Campagne tegen Wapenhandel.

De Campagne Tegen Wapenhandel vindt dat exportkredietverzekeringen niet voor wapenhandel gebruikt dienen te worden. Door het verlenen van exportkredietverzekeringen stimuleert de Nederlandse overheid wapenaankopen door ontwikkelingslanden. Dit gaat ten koste van sociale ontwikkeling in het zuiden en is in strijd met een coherent ontwikkelingsbeleid.

Artikelen en rapporten
Kamer- en regeringsstukken
Polisoverzicht Atradius (2002-2012) en militair aandeel hierin (2002-2008)
Links