Factsheet NAVO en EU-grensbewaking op de Middellandse Zee

De NAVO ondersteunt het EU-grensbewakingsbeleid, vooral in de Middellandse Zeeregio. Oorspronkelijk speelde het een low key rol in het assisteren bij Frontex missies, maar de NATO heeft een meer actieve rol aangenomen sinds de start van de zogenaamde ‘vluchtelingencrisis’ in 2015. Dit houdt onder meer steun voor de militaire EU Operatie Sophia voor de kust van Libië in. Nieuwe factsheet (pdf, Engels) met een overzicht van de rol van de NAVO bij EU-grensbewaking op de Middellandse Zee.

In de lente van 2016 zei de hoogste NAVO bevelhebber in Europa, de Amerikaanse generaal Philip Breedlove: “Samen maken Rusland en het Assad-regime migratie opzettelijk tot een wapen in een poging Europese structuren te overweldigen en Europese vastberadenheid te breken.” Dit is illustratief voor de wijze waarop de NAVO, net als de EU, vluchtelingen ziet als een bedreiging, of wapens van de vijand, die met militaire middelen benaderd moet worden. Middelen die maar al te grif door de wapenindustrie aangeboden en gepromoot worden.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer