Financing misery with public money

Persbericht – Campagne tegen Wapenhandel
(English press release below)

Onderzoek legt overheidsgeld voor wapenhandel bloot

Amsterdam, 14 mei 2007 – Europese overheden geven financiële steun aan wapenexport zonder enige ethische toetsing. Dat blijkt uit onderzoek dat deze maand wordt gepubliceerd door het Europees Netwerk tegen Wapenhandel (ENAAT) (1).

De onderzoekers analyseerden de omvang, openbaarheid en het beleid van 12 exportkredietmaatschappijen in 11 Europese landen, waaronder Nederland. Exportkredietmaatschappijen zijn (semi-) overheidsinstellingen voor het geven van leningen en garanties om exporten aan riskant geachte landen te ondersteunen.  Uit het onderzoek blijkt dat 20 tot 30 procent van de exportkredieten wordt gebruikt voor het ondersteunen van wapenhandel, vaak naar arme landen en naar landen die bij conflicten betrokken zijn.

Wendela de Vries van de Campagne tegen Wapenhandel vindt: “Het is schokkend dat overheidsgeld wordt gebuikt om wapenexporten mogelijk te maken. We weten allemaal dat wapenaankopen ten koste gaan van andere uitgaven. Een exportkrediet voor marineschepen naar Indonesië leidde er vorig jaar toe dat medische apparatuur voor een ziekenhuis niet meer met een exportkrediet verzekerd kon worden.”

Het ENAAT roept de Europese Unie op om exportkredietsteun voor wapenhandel te verbieden. De oproep valt samen met de vandaag begonnen jaarvergadering van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) in Parijs. Wendela de Vries: “Militaire exportkredieten leiden vaak tot een verhoging van de schuldenlast van arme landen. En dat voor producten die niets bijdragen aan ontwikkeling (2), die integendeel de veiligheid bedreigen en vaak worden ingezet bij mensenrechtenschendingen. De Nederlandse exportkredietmaatschappij Atradius zou geen publiek geld voor wapenhandel meer moeten inzetten.”(3)

Noten
1. Het Europees Netwerk tegen Wapenhandel (ENAAT) is een netwerk van onderzoekers en campagnegroepen uit 13 Europese landen. In Nederland is Campagne tegen Wapenhandel lid van het ENAAT.
2. In haar Ontwikkelingsrapport 2003 stelt de Verenigde Naties vast dat wapenhandel een belangrijke belemmering vormt in de strijd tegen armoede.
3. Samenvatting van het rapport.
 

Arms deals underwritten without regard for ethics, research finds
For immediate release – 14th May 2007

Research to be published this month has found that governments across Europe are underwriting arms deals without ethical controls. Researchers from the European Network Against Arms Trade (ENAAT) examined the figures, transparency and policy of 12 export credit agencies in 11 countries, including the Netherlands. Export credit agencies are set up by governments to provide public loans to support sales to countries of risk. However, researchers found that 20 – 30% of export credits go to support arms sales, often to poor or conflict-ridden countries.

Wendela de Vries of the Dutch Campaign Against Arms Trade says:”It is shocking that public money is used to support arms exports. We all know that arms sales goes at the expense of other public expenditures. An export credit insurance for Dutch naval vessels to Indonesia last year meant that an export of medical equipment for an Indonesian hospital could not be supported with an export credit any more.”

ENAAT has called for an EU ban on export credits for arms sales. The call comes as the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) holds its annual meeting today in Paris. Wendela de Vries: “Export credits backing military sales often lead to more debts for poor countries. Debts that are made for inproductive goods, goods that increase the risk of instability, armed conflict and human rights violations. Export credit agencies should stop spending public money on arms trade support.” (3)

Notes
1. The European Network Against Arms Trade (ENAAT) is a network of researchers and campaigners from 13 European countries. In the Netherlands the Dutch Campaign Against Arms Trade is ENAAT member.
2. The United Nations Development Report 2003 described the arms trade as a major barrier to combating poverty.
3. Summary of the report
 

Steun Stop Wapenhandel

Doneer